اعتراف‌گیری نامشروع

  در متون روایی شریعت، به کسانی که ردای «قضاوت و داوری» بر تن می‌کنند و بر این منصب تکیه می‌زنند، هشدارهای جدی داده شده است. تلاش آشکار صاحب شریعت(ص) و مفسران رسمی آن(ع) در این هشدارها، برای پیشگیری از گام نهادن افراد نالایق در این زمینه‌ی حساس است. جایی که «شایستگی‌های اضافی» را طلب …

قضاوت

به نام خدا  ۱- داوری کردن در مورد رفتار آدمیان ، امری است همزاد با زندگی اجتماعی انسان . از شناخت خوب و بد رفتار تا لزوم اقدام برای پیشگیری از رفتار ناپسند و یا کیفر مناسب بزهکار ، همه در محدوده ی داوری و « قضاوت » قرار می گیرند . همه ی آنانی …