پاسخ به یک پرسش فقهی – خمس

با توجه به مفاد اخبار تحلیل خمس در « مناکح ، متاجر و مساکن » چند نکته را مبتنی بر برداشت شخصی خود از مبحث «خمس»  به اطلاع می رسانم ؛ ۱- تمامی هزینه هایی که فرد مکلف برای ازدواج خود هزینه می کند ( در حد متعارف و متوسط جامعه ای که در آن …