تفسیر موضوعی قرآن بخش۲۳ (حقوق زنان و آیات مرتبط با آن – ارث)

… ادامه ی بحث ارث ۸- در تبیین « علت » حکم ارث نسبت به « تفاوت سهم مرد و زن » ( در مورد همسران و فرزندان ) روایات متعدده و معتبره ای وجود دارند که با لفظ « علت » و یا با کلماتی که « معنی علت » را می رسانند ، چرایی …

تفسیر موضوعی قرآن بخش۲۲ (حقوق زنان و آیات مرتبط با آن – ارث)

موضوع : ارث ۱- در آیات ۱۱ و ۱۲ سوره ی نساء می خوانیم ؛ « خداوند به شما توصیه می کند در باره ی فرزندانتان ، برای هر مذکری دو برابر سهم مؤنث ،قرار دهید … اگر همسر (خانم ) شما از دنیا رفت و فرزندی نداشت ، نیمی از ماترک او برای شما …

حکم ارث در شریعت اسلامی و علل تفاوت سهم زن و مرد

… و اما پاسخ پرسش شما در مورد حکم ارث در شریعت اسلامی و علل تفاوت سهم زن و مرد ؛    الف ) اولین حکم ارث در اسلام ، مبتنی بر « عقد اخوت » بود . قراردادی که در سنت عرب قبل از اسلام نیز وجود داشت و پس از هجرت رسول الله …