ارتداد (بخش پایانی)

ادامه ی مطلب قبل …..  ۸- آقای مهدی خلجی در جای دیگری از مقاله ی « نگرش فقهی، تاریخ‌مندی و اجتهاد در اصول  » نوشته است ؛ «  آقای قابل، کمابیش رأی استادشان آیت الله حسین‌علی منتظری را بازگو کرده‌اند. آیت الله منتظری در رساله توضیح المسائل، ذیل فصل ارتداد آورده‌اند: “حکم ارتداد درمورد کسی …

تفسیر موضوعی قرآن بخش (۱۹) ادامه … (خلاصه ی بحث ارتداد)

(حقوق فطری انسان) حق حیات  ادامه … (خلاصه ی بحث ارتداد)؛  ۱۰- کسانی که « شک » در معارف دینی را موجب کفر می شمارند ، گمان برده اند که « یقین » در این امور ، کالایی است که به فراوانی یافت می شود و در دسترس همگان است . آنان در « توهم …

تفسیر موضوعی قرآن بخش (۱۸) ادامه … (خلاصه ی بحث ارتداد)

(حقوق فطری انسان ) حق حیات  ادامه … ( خلاصه ی بحث ارتداد ) ؛  ۶- در روایات معتبره ، تصریح شده است که « جحد » تنها موجب کفر است . به عبارت دیگر ؛ عدم پذیرش عملی و نظری یک حقیقت ادعایی از سوی آدمیان « در صورتی که انکار نکنند = لم یجحدوا …

تفسیر موضوعی قرآن بخش (۱۷) ادامه … (خلاصه ی بحث ارتداد)

حقوق فطری انسان ) حق حیات  ۵- قرآن کریم در آیات مختلفی به عنوان یا مفهوم ارتداد پرداخته است که قبل از ورود به بخش بررسی روایات ، موارد عمده ی آن را بررسی می کنیم ؛  الف ) یا ایّها الّذین آمنوا ، من یرتدّ منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبّهم و …

ارتداد ( ۱ )

بحث ارتداد ، از مباحث فقهی مهم در این زمان است . بحث تخصصی فقهی برای مخاطب عمومی ، ملال آور است و طرح غیر تخصصی این بحث ، ارزش علمی لازم برای اهل تحقیق را فراهم نمی آورد . جمع بین ملازمات علمی و رعایت حال مخاطب عمومی ، کاری دشوار است که صاحب …