اول ماه رمضان ۱۴۲۹

به نام خدا ۱- با توجه به تولد ماه رمضان در ساعت ۲۸ دقیقه و چند ثانیه ی بامداد یکشنبه (به وقت ایران)، روز یکشنبه برابر با ۱۰ شهریور ماه ۱۳۸۷ روز نخست ماه رمضان خواهد بود. ۲- حتی اگر زمان رؤیت پذیری را بر اساس رکورد ۱۱ ساعت و اندی مورد نظر قرار دهیم، باز …

ارزش عقل

از امام علی بن ابی طالب(ع) نقل شده است که؛ «اگر عقل از سه بند؛ ۱- هواهای نفسانی ۲- عادات دینی ۳- عصبیت نسبت به باورها و رویکردهای خرافی پیشینیان، رهایی یابد، صاحب خود را نجات می بخشد= لو خلی عنان العقل و لم یحبس علی هوی نفس او عادة دین او عصبیة لسلف، ورد بصاحبه …

مدارا

به نام خدا  یکی از روش های مثبت در رفتار اجتماعی « مدارا » است . روش و منش پسندیده ای که در فرهنگ عمومی بشر ، دیر زمانی است که نام آن شنیده می شود . حکیمان ، آن را از نوع « حکمت عملی » دانسته اند که عقل و منطق بشری به …

عید سعید فطر

به نام خدا  ۱- مطابق نظر کارشناسان نجوم ، از آغاز مقارنه ی بین خورشید و ماه در روز پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۳۸۶ برابر با ۱۱ اکتبر ( ماه شوال ) تا زمان غروب آن در افق ایران و مکه ی مکرمه ، حدود ۹ تا ۱۰ ساعت بیشتر نمی گذرد . بنا بر این …

اخلاق انسانی/۲

اخلاق انسانی (۲) در شب های دهه ی آخر ماه رمضان ، که احتمال درک لیلة القدر را به آدمی می دهد ، پس از برترین عبادت ، یعنی تفکر ، قرائت و توجه به معانی دعای بیستم صحیفه ی سجادیه ، با عنوان مکارم الأخلاق را اکیدا به همه ی دوستان سفارش می کنم …