مبانی شریعت ۲ – نقد نظریه انسان اشرف مخلوقات

نقد نظریه انسان اشرف مخلوقات احمد قابل در این قسمت خلافت الهی انسان و دلایل قرآنی نظریه اشرف مخلوقات بودن انسان مورد تحلیل انتقادی قرار می گیرد مبانی شریعت - ۲ احمد قابل  *** نقد نظریه انسان اشرف مخلوقات چکیده قسمت اول و دوم: شریعت محمدی(ص) در سه حوزه‌ی کلام، اخلاق و احکام مبتنی بر مبانی منطقی و عقلانی …

مبانی شریعت ۱ – جایگاه انسان در هستی

مبانی شریعت پیشگفتار  احمد قابل را غالبا به نامه های انتقادی شجاعانه اش به مقام رهبری می شناسند. اما مهمتر از این نامه ها نوشته های وی در فقه استدلالی است. رساله ناتمام وی در «حکم رجم» (نقد مجازات سنگسار) و «استحباب پوشش موی بانوان» (نقد وجوب حجاب) از این قبیل است. همت قابل در چند …

بررسی حکم رجم (قسمت هشتم)

بررسی حکم رجم در روایات در فصل پیش به این نکته رسیدیم که؛ «هیچ حکم مشخصی و ماندگاری درباره ی زنا(خواه محصنه باشد یا غیرمحصنة) جز آیه ی ۲ سوره ی نور(الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة…) که «۱۰۰ تازیانه» را تعیین می کند، وجود ندارد. یعنی از نظر قرآن، حکم قطعی …

بررسی حکم رجم (قسمت هفتم)

حکم زنای محصنه در قرآن در قرآن کریم، احکام دوگانه ای در مورد زناکاران وجود دارد. نخستین آن در «آیات ۱۵ و ۱۶ سوره ی نساء»است. دومین حکم نیز در «آیه ی سوم سوره ی نور» است. فقهای اسلام، تردیدی ندارند که حکم آیات نخست، منسوخ شده است. گرچه در مصداق «ناسخ» آن اختلاف نظر …

بررسی حکم رجم (قسمت ششم)

بحث نسخ معنی و مفهوم واژه ی نسخ بحث نسخ را با کلامی آشکار از قرآن آغاز می کنم که می گوید: «ما ننسخ من آیة او ننسها نات بخیر منها او مثلها، الم تعلم أن الله علی کل شیئ قدیر=هرچه را نسخ کنیم یا نادیده انگاشته و به تاخیر اندازیم، بهتر از آن یا …