مبانی شریعت ۷ – تفقه مبتنی بر «مدارا»

«مدارا» تکلیفی عقلی و شرعی در حوزه‌ی عمل فردی و اجتماعی است و هیچ کس نمی‌تواند ضرورت و لزوم آن را انکار کند. چکیده: در شش قسمت گذشته سیزده بخش از «مبانی شریعت» مورد بحث قرار گرفت. * ابتدا «جایگاه انسان در هستی» با اتکا به نظریه‌ی «عدم برتری مطلق انسان بر سایر مخلوقات» اثبات شد. در …

مبانی شریعت ۶ – اصول سه گانه دین یگانه

تمامی کسانی که به این سه اصل، خود را ملتزم می‌شمارند، متدین به «یک دین»‌اند، هرچند به شرایع گوناگون، وابسته باشند. چکیده: در نخستین بخش «مبانی شریعت» (در سه قسمت) با عنوان «جایگاه انسان در هستی» نظریه‌ی «عدم برتری مطلق انسان بر سایر مخلوقات» اثبات شد. در بخش دوم به اختصار «انطباق دین با فطرت …

مبانی شریعت ۵ – انسان و إصالةالإباحه عقلیه

ابتدا مبنای اصالة الحظر عقلی مورد نقد قرار می گیرد،  سپس اصالة الاباحه‌ی عقلیه تبیین و اثبات می شود. *** چکیده: در نخستین بخش «مبانی شریعت» (در سه قسمت) با عنوان «جایگاه انسان در هستی» نظریه‌ی «عدم برتری مطلق انسان بر سایر مخلوقات» اثبات شد. در بخش دوم به اختصار «انطباق دین با فطرت انسانی» …

مبانی شریعت ۴ – اصول عقلانیت نظری و عملی

دین و شریعت‌های الهی باید منطبق با فطرت و سرشت انسانی باشند و ذره‌ای از آن عدول نکنند. اصول عقلانیت نظری و عملی چکیده: بخش نخست مبانی شریعت (در سه قسمت) به بررسی «جایگاه انسان در هستی» اختصاص داشت. در این بخش نظریه‌ی «عدم برتری مطلق انسان بر سایر مخلوقات» اثبات شد و نتیجه گرفته …

مبانی شریعت ۳ – تساوی ذاتی مخلوقات الهی

وقتی آدمی، خود را در جایگاه «جانشینی خدا» می‌بیند، از جایگاه طبیعی انسانیت «طغیان» کرده است. یادداشت ویراستار: خانواده احمد قابل در کامپیوتر شخصی وی فایل دیگری با عنوان «متن مفصل مبانی شریعت» یافتند و بلافاصله در اختیار من گذاشتند. در تطبیق دقیق فایل جدید با فایل قبلی با عنوان «متن مختصر و پیش نویس مبانی …