تفسیر موضوعی قرآن بخش (۱۳) جایگاه انسان در هستی (مقایسه ی مخلوقات)

۱- خداوند سبحان در آیات قرآن ، با صراحت از « عظمت بیشتر خلقت آسمان ها و زمین » نسبت به خلقت انسان ، یاد کرده است . این عظمت بیشتر را با « مقایسه ی خلقت آدمی و آسمان و زمین » چند باره به رخ انسان می کشد و با عباراتی چون « …

تفسیر موضوعی قرآن بخش (۱۲) جایگاه انسان در هستی (عقل و اختیار سایر موجودات)

۱- مولوی در دفتر سوم مثنوی،صفحه ی ۲۹۸ ، ( حکایت مارگیری که اژدهای افسرده را مرده پنداشته بود ) می گوید ؛ … عالَم افسرده است و نام او جـــــماد // جامد افسرده بُـــــــــــوَد ای اوستاد باش تا خورشــــــید حشـــــــر آید عیان // تاببینی جنبش جســـــم جهان … مرده زین سوی اند، وز آن …

تفسیر موضوعی قرآن بخش (۱۱)

۹- مرحوم علامه ی طباطبائی در تفسیر « المیزان ۷ / ۷۲ تا ۸۴ » بحث مفصلی در خصوص این آیه و چندو چون « مماثلت » دارد . خلاصه ی این مطلب را جهت اطلاع مخاطبان یادآور می شوم ؛  الف ) حیوانات ، دارای عقائد و آرائی هستند که آنان را به منافعشان …

نسبت عقل و نقل

به نام خداوند رحمان و رحیم  درود و سلام خدا بر پیام آور رحمت ، محمد بن عبدالله و یاران و خاندان پاک او .  پیروی حقیقی از هریک از شرایع الهی ، در گرو شناخت لازم و کافی از آن شریعت است . شریعت محمدی (ص) مبتنی بر مبنای « فطرت انسانی » است …

تفسیر موضوعی قرآن بخش (۱۰) جایگاه انسان در هستی (شُرَکای انسان)

۱- انسان موجودی است ؛ شریف ، با کرامت ، با اراده و اختیار ، دارای عقل و شعور نسبت به کلیات و جزئیات ، عالم به بسیاری از مسائل عالم طبیعت ، توانا نسبت به رشد و کمال علمی و معنوی و … ۲- نواقص و ناتوانی های آدمی نیز جزئی از حقایق وجود …