مبانی شریعت ۱۲ – مسلمانیِ حقیقیِ تمامیِ پیروانِ شرایعِ الهی

درک مردم در هر زمان از متونی چون قرآن و روایات ، مبتنی بر توان بالفعل آنان شکل می گیرد مسلمانیِ حقیقیِ تمامیِ پیروانِ شرایعِ الهی چکیده: در یازده قسمت گذشته سی و دو بخش از رساله‌ی «مبانی شریعت» مورد بحث قرار گرفت، از جمله نظریه‌ی عدم برتری مطلق انسان بر سایر مخلوقات، اصول عقلانیت نظری …

مبانی شریعت ۱۱ – حق‌محوری در احکام شریعت

تمامی حقوق فطری و طبیعی بشر مورد تأیید شریعت محمدی است. حق‌محوری در احکام شریعت چکیده: در ده قسمت گذشته سی و یک بخش از رساله‌ی «مبانی شریعت» مورد بحث قرار گرفت، از جمله نظریه‌ی عدم برتری مطلق انسان بر سایر مخلوقات، اصول عقلانیت نظری و عملی، اصالة الاباحه‌ی عقلیه، اصول سه گانه دین یگانه (ایمان …

مبانی شریعت ۱۰ – عقل و قرآن، ملاک تشخیص سره و ناسره‌ی روایات

سردمداران تحریف‌کنندگان، عالمان و مفسران قرآن‌اند. با تحریف، دینداری تقلیدی و جاهلانه، رواج یافته و می‌یابد عقل و قرآن، ملاک تشخیص سره و ناسره‌ی روایات چکیده: در نُه قسمت گذشته بیست و هشت بخش از رساله«مبانی شریعت» مورد بحث قرار گرفت، از جمله نظریه‌ی عدم برتری مطلق انسان بر سایر مخلوقات، اصول عقلانیت نظری و عملی، …

مبانی شریعت ۹ – منطقة الفراغ عقل حوزه نقل معتبر شرعی

عقلانیت مشترک بشری، در دو بعد مثبت و منفی حضور خود را به شریعت تحمیل می‌کند. چکیده: در هشت قسمت گذشته بیست و دو بخش از رساله«مبانی شریعت» مورد بحث قرار گرفت، از جمله نظریه‌ی عدم برتری مطلق انسان بر سایر مخلوقات، اصول عقلانیت نظری و عملی، اصالة الاباحه‌ی عقلیه، اصول سه گانه دین یگانه (ایمان به خدا …

مبانی شریعت ۸ – عدالت به منزله تساوی و مدارا با عقلانیت بشر

مفهوم امضائی بودن احکام شرعی، پذیرفتن قوانین عرفی و عقلائی از سوی شارع است چکیده: در هفت قسمت گذشته نوزده بخش از رساله«مبانی شریعت» مورد بحث قرار گرفت. نظریه‌ی «عدم برتری مطلق انسان بر سایر مخلوقات»، اصول عقلانیت نظری و اصول عقلانیت عملی، اصالة الاباحه‌ی عقلیه، اصول سه گانه دین یگانه (ایمان به خدا و آخرت و عمل …