پاسخ به مقاله ی از جهان بسته به کیهان بی کران

… شاید وقتی دیگر   به نام آن که جان را فکرت آموخت     گرچه درباره ی عقل و عقلانیت مورد نظر در ترکیب « عقل وشرع » و « شریعت عقلانی » در پاسخ های پیشین ، کم وبیش توضیح داده شد ولی باز هم مورد نقد و پرسش مجدد قرار گرفته و …

پاسخی به نقدها

 به نام خدای رحمان ورحیم روزی که نوشته ی عقل وشرع را منتشر می کردم ، نه مرا گمان آن بود که رسانه ای با مخاطبان بسیار چون « بی بی سی » از آن مطلع می شود و نه امید و آرزوی انتشار از آن طریق را داشتم. من متن آن نوشتار را برای …

پاسخ به پرسش ها – نماز و …

به نام خدا خانم …،سلام بر شما.   با توجه به ضعف من در فهم زبان انگلیسی، برداشتم از نامه و پرسش های شما به قرار زیر بود؛ ۱- درجایی که مکان یا زمان مناسب برای خواندن نماز وجود ندارد و شرایط اجتماعی به گونه ای است که نمی توان به اقامه ی نماز پرداخت(مثل …

پاسخ به پرسش ها

به نام خدا جناب آقای … ، سلام بر شما.   ۱- درمورد قاعده ی ملازمه(کل ما حکم به العقل،حکم به الشرع وکل ماحکم به الشرع،حکم به العقل) معتقدم که پایه ی اصلی این قاعده ، محور بودن حکم عقل برای شرع است. همان محوریتی که سبب می شود تا آیات قرآن را بر اساس …

پاسخ به پرسش ها – همجنس گرایی

به نام خدا جناب آقای …،سلام بر شما. درپاسخ به پرسش شما،به اطلاع می رسانم؛ ۱- مســـأله ی « گرایش طبیعی درصد اندکی از آدمیان به همجنس » که بــرخی از روان شــناسان از آن به عنوان « واقعیتی غیر قابل انکار » یاد می کنند ، پیش از آنکه به اظــهار نظر شرعی متشرعان …