دومین عیادت از احمد قابل در پست آی سی یو بیمارستان رضوی مشهد (گزارشی از فرزین فیلم)

مصاحبه با همسر احمد قابل (توسط فرزین فیلم)

مرضیه پاسدار؛ همسر تلاشگر و رنج کشیده استاد احمد قابل، در مورد آن چه بر  خود  و همسرش در این چند روز رفته است می گوید…

اولین عیادت از احمد قابل در آی سی یو بیمارستان رضوی مشهد از طریق مانیتورینگ (گزارشی از فرزین فیلم)

اتمام عمل جراحی احمد قابل و انتقال ایشان به بخش آی سی یو بیمارستان رضوی مشهد

پزشک جراح آقای قابل اعلام کرده اند که متأسفانه بر اثر تأخیر در تشخیص و درمان،‌ ضایعات مغزی ناشی از تومور زیاد بوده است. بر اثر تورم مغز،‌ مدت به هوش آمدن ایشان بیشتر طول خواهد کشید و به همین دلیل آقای قابل به آی سی یو بیمارستان رضوی مشهد منتقل شده اند. از همه …

مصاحبه “فرزین فیلم” با احمد قابل قبل از انجام عمل جراحی