اطلاعیه مراسم یکمین سالگرد درگذشت استاد احمد قابل

به‌مناسبت یکمین سالگرد درگذشت استاد احمد قابل، اطلاعیه‌ای ازسوی خانواده‌ی قابل، منتشر شده است: به نام خدای رحمان و رحیم احمد عزیز! یکسال در اندوه و ماتم دوری تو و نبودنت؛ و تنهایی خویش در این کویر زندگی، یک دنیا غم، یک دنیا اندوه و یک دنیا درد را تحمل کردیم. تو به زندگی ابدی …

انتشار جلد دهم مجموعه آثار احمد قابل در فضای مجازی

در نخستین هفته از ماه مبارک رمضان «احکام جزایی در شریعت محمدی (ص)» جلد دهم از مجموعه آثار زنده‌یاد احمد قابل در ۳۴۲ صفحه در فضای مجازی منتشر شد. ناشر این دفتر همانند ۹ دفتر پیشین و یادنامۀ احمد قابل، «شریعت عقلانی» است که توانسته ظرف یک سال یازده جلد کتاب در فضای مجازی منتشر …

انتشار «احکام بانوان در شریعت محمدی(ص)» کتاب جدیدی از احمد قابل

جلد نهم مجموعه آثار زنده‌یاد احمد قابل با عنوان «احکام بانوان در شریعت محمدی(ص)» در ۲۲۸ صفحه در فضای مجازی منتشر شد. ناشر این کتاب همانند هشت جلد قبلی و یادنامۀ آن مجتهد مجاهد «شریعت عقلانی» است. احکام بانوان محصول تأملات احمد قابل در فاصلۀ سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷ است و در پنج بخش تنظیم …

انتشار کتاب تازه‌ای از مجموعه آثار احمد قابل با نام: «فقه، کارکردها و قابلیت‌ها»

جلد هشتم مجموعه آثار زنده‌یاد احمد قابل با عنوان «فقه، کارکردها و قابلیت‌ها» (مقالات فقهی و پاسخ به پرسش‌های دینی ۸۹-۱۳۸۲) در ۲۹۰ صفحه، در فضای مجازی منتشر شد. ناشر این کتاب همانند دیگر مجلدات این مجموعه «شریعت عقلانی» می‌باشد. دوازده مقالۀ فقهی از جمله مهاجرت، شادی و غم در متون شریعت، ولایت فقیه، توبیخ …

انتشار یادنامۀ مرحوم استاد احمد قابل

انتشارات شریعت عقلانی، ناشر مجموعه آثار زنده‌یاد احمد قابل، یادنامه‌‌ای را در ۴۹۸صفحه به‌یاد آن استاد فقید در روزهای پایانی سال ۱۳۹۱ در فضای مجازی منتشر کرد. این یادنامه دربرگیرندۀ مطالبی است که از اسفند ۱۳۸۸ تا آذر ۱۳۹۱ در بزرگداشت این متفکر مبارز در رسانه‌های کاغذی یا مجازی منتشر شده‌اند. کتاب، با سرگذشت و …