کتاب‌ها؛ فایل پی‌دی‌اف:

آثار منتشر شده:

۱ – نقد فرهنگ خشونت (یادداشت‌های سیاسی ۷۹-۱۳۷۵)، ۳۷۶ صفحه، انتشارات سرایی، تهران ۱۳۸۱٫

۲- اسلام و تأمین اجتماعی (مبانی و راهکارهای حمایتی و بیمه‌ای در قرآن، روایات، اخلاق و فقه اسلامی)، ۴۸۶ صفحه، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی،‌ تهران ۱۳۸۳٫

۳ - مبانی شریعت (مباحثی در مبانی و اصول فقه)،‌ ۳۵۶ صفحه،‌ مرداد ۱۳۹۱٫

۴- وصیت به ملت ایران (یادداشت‌های سیاسی و مصاحبه‌ها،‌ ۹۱-۱۳۸۸)، ۴۲۰ صفحه، آبان ۱۳۹۱٫

۵- نقد خودکامگی (یادداشت‌های سیاسی، خاطرات و اشعار ۸۸-۱۳۸۰)،‌ ۴۵۶ صفحه، آذر ۱۳۹۱٫

۶- بیم و امیدهای دینداری (سخنرانی‌ها ۸۸-۱۳۸۳)، ۲۸۳ صفحه، بهمن ۱۳۹۱٫

۷- شریعت عقلانی (مقالاتی در نسبت عقل و شرع، ۸۷-۱۳۸۳)، ۳۲۸ صفحه، بهمن ۱۳۹۱٫

۸- فقه، کارکرد ها و قابلیت‌ها (مقالات فقهی و پاسخ به پرسش‌های دینی ۸۹-۱۳۸۲)، ۲۹۰ صفحه، فروردین ۱۳۹۲٫

۹- احکام بانوان در شریعت محمدی (عدم برتری مردان، ارث، حجاب، ازدواج موقت، طلاق و… ۸۷-۱۳۸۲)، ۲۲۸ صفحه، اردیبهشت ۱۳۹۲٫

۱۰- احکام جزایی در شریعت محمدی (ارتداد،‌ رجم، مهدور الدم، بازداشت موقت، اعدام،‌ اعتراف گیری نامشروع و قضاوت ۹۰-۱۳۸۳)، ۳۴۲ صفحه، تیر ۱۳۹۰٫

- یادنامه احمد قابل (احمد قابل به روایت خانواده، دوستان و علاقه‌مندان)، ۴۹۸ صفحه، اسفند ۱۳۹۱٫

-  مجموعه آثار احمد قابل در یک لینک