زندگی نامه

پدرم مرحوم حاج شیخ محمد قابل از عالمان تحصیل کرده ی نجف و مادرم زنی خانه دار و هر دو نفر از اهالی شهرستان تربت جام بودند. من نیز در همین منطقه به دنیا آمدم و تحصیلات خود را در مشهد و سپس در قم ادامه دادم و پس از مجموع ۲۳ سال تحصیل، احساس کردم که توان برداشت های علمی از متون اولیه را پیدا کرده و اصطلاحاً به درجه ی اجتهاد رسیده ام. رسیدن به این مرتبه ی علمی را استاد بزرگوارم آیة الله العظمی منتظری چند بار به صورت شفاهی و در فاصله ی سال های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۴ و پس از آن به صورت کتبی در سال ۱۳۷۷ هجری خورشیدی تأیید کردند و برخی فقهای دیگر نیز آن را کتباً و شفاهاً تأیید کرده اند. تاکنون دو کتاب؛ «نقد فرهنگ خشونت» و «اسلام و تأمین اجتماعی» را منتشر کرده ام و اکنون چند سالی است که با ممانعت حکومتیان، از چاپ و نشر کتاب های خود محرومم. مقالات مختلفی نیز در نشریات مختلف منتشر کرده ام. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید…

احمد قابل در ویکی پدیا.