اطلاعیه مراسم دومین سالگرد عروج زنده یاد استاد احمد قابل

اول آبان سالروز عروج آزادمردی است که فریاد رسای اسلام رحمانی و شریعت عقلانی بود. مجتهد نواندیشی که هم دغدغه دین داشت و هم دغدغه مردم.

یاد و خاطره آن عزیز را با برگزاری نشستی علمی گرامی می داریم.

میزگرد بررسی و نقد اندیشه های استاد احمد قابل «رحمة الله علیه» با حضور اساتید: آیات و حجج اسلام سیدمحمدعلی ایازی، مسعود ادیب و سیدابوالفضل موسویان.

زمان: پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۳، از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۱

مکان: قم خیابان صفائیه، کوچه شماره ۳۹، پلاک ۳۹، مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم.

خانواده قابل، دوستان و همفکرانghabel