انتشار جلد دهم مجموعه آثار احمد قابل در فضای مجازی

در نخستین هفته از ماه مبارک رمضان «احکام جزایی در شریعت محمدی (ص)» جلد دهم از مجموعه آثار زنده‌یاد احمد قابل در ۳۴۲ صفحه در فضای مجازی منتشر شد. ناشر این دفتر همانند ۹ دفتر پیشین و یادنامۀ احمد قابل، «شریعت عقلانی» است که توانسته ظرف یک سال یازده جلد کتاب در فضای مجازی منتشر …