انتشار یادنامۀ مرحوم استاد احمد قابل

انتشارات شریعت عقلانی، ناشر مجموعه آثار زنده‌یاد احمد قابل، یادنامه‌‌ای را در ۴۹۸صفحه به‌یاد آن استاد فقید در روزهای پایانی سال ۱۳۹۱ در فضای مجازی منتشر کرد. این یادنامه دربرگیرندۀ مطالبی است که از اسفند ۱۳۸۸ تا آذر ۱۳۹۱ در بزرگداشت این متفکر مبارز در رسانه‌های کاغذی یا مجازی منتشر شده‌اند. کتاب، با سرگذشت و …

جلد هفتم مجموعه آثار مرحوم احمد قابل با نام: “شریعت عقلانی” منتشر شد.

شریعت عقلانی، مقالاتی در نسبت عقل و شرع (۸۷-۱۳۸۳) هفتمین جلد از مجموعه آثار زنده یاد احمد قابل در ۳۲۸ صفحه در فضای مجازی منتشر شد. در این کتاب شش مقاله از نویسنده، ده مقاله در نقد وی و هفت مقاله در پاسخ به نقدها گردآمده است. کتاب «شریعت عقلانی» با دیگر کتاب نویسنده «مبانی …