انتشار ششمین جلد از مجموعه آثار احمد قابل «بیم و امیدهای دینداری» در آستانه میلاد مسعود پیامبر رحمت (ص)

ششمین جلد از مجموعه آثار احمد قابل حاوی خطابه های آن عالم نواندیش است که در بین سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ ایراد شده و توسط خود وی تحریر شده است. نام کتاب برگرفته از عنوان مهمترین خطابه‌ی کتاب است. پانزده خطابه‌ی کتاب در سه بخش تنظیم شده است: بازخوانی اسوه ها، بازخوانی اندیشه و تاریخ …