مبانی شریعت ۱۲ – مسلمانیِ حقیقیِ تمامیِ پیروانِ شرایعِ الهی

درک مردم در هر زمان از متونی چون قرآن و روایات ، مبتنی بر توان بالفعل آنان شکل می گیرد مسلمانیِ حقیقیِ تمامیِ پیروانِ شرایعِ الهی چکیده: در یازده قسمت گذشته سی و دو بخش از رساله‌ی «مبانی شریعت» مورد بحث قرار گرفت، از جمله نظریه‌ی عدم برتری مطلق انسان بر سایر مخلوقات، اصول عقلانیت نظری …

مبانی شریعت ۱۱ – حق‌محوری در احکام شریعت

تمامی حقوق فطری و طبیعی بشر مورد تأیید شریعت محمدی است. حق‌محوری در احکام شریعت چکیده: در ده قسمت گذشته سی و یک بخش از رساله‌ی «مبانی شریعت» مورد بحث قرار گرفت، از جمله نظریه‌ی عدم برتری مطلق انسان بر سایر مخلوقات، اصول عقلانیت نظری و عملی، اصالة الاباحه‌ی عقلیه، اصول سه گانه دین یگانه (ایمان …