اتمام عمل جراحی مجدد جهت برداشت بقایای تومور مغزی

ساعت ۱۲ صبح روز جمعه ۱۶ تیرماه ۱۳۹۱ احمد قابل جهت انجام عمل جراحی برداشت بقایای تومور مغزی، به اتاق عمل بیمارستان میلاد منتقل شده و این عمل در ساعت ۱۷ پایان یافت و ایشان پس از به هوش آمدن به سی سی یو بیمارستان منتقل شدند.
به گفته مسؤولین سی سی یو بیمارستان میلاد، حال عمومی ایشان خوب است.

از دوستان گرامی تقاضامندیم برای سلامتی ایشان و همه بیماران دعا کنند.