بستری شدن احمد قابل در بیمارستان سینای تهران

احمد قابل، روز پنج شنبه ۸ تیرماه ۱۳۹۱ جهت ادامه درمان در بیمارستان سینای تهران بستری شد.

ایشان که پس از عمل جراحی برداشت تومور سرطانی از مغز، دوران نقاهت را در مشهد سپری می کرد، برای ادامه معالجات به تهران منتقل شد.


بخش نظرات بسته است...