مبانی شریعت ۱۰ – عقل و قرآن، ملاک تشخیص سره و ناسره‌ی روایات

سردمداران تحریف‌کنندگان، عالمان و مفسران قرآن‌اند. با تحریف، دینداری تقلیدی و جاهلانه، رواج یافته و می‌یابد عقل و قرآن، ملاک تشخیص سره و ناسره‌ی روایات چکیده: در نُه قسمت گذشته بیست و هشت بخش از رساله«مبانی شریعت» مورد بحث قرار گرفت، از جمله نظریه‌ی عدم برتری مطلق انسان بر سایر مخلوقات، اصول عقلانیت نظری و عملی، …

مبانی شریعت ۹ – منطقة الفراغ عقل حوزه نقل معتبر شرعی

عقلانیت مشترک بشری، در دو بعد مثبت و منفی حضور خود را به شریعت تحمیل می‌کند. چکیده: در هشت قسمت گذشته بیست و دو بخش از رساله«مبانی شریعت» مورد بحث قرار گرفت، از جمله نظریه‌ی عدم برتری مطلق انسان بر سایر مخلوقات، اصول عقلانیت نظری و عملی، اصالة الاباحه‌ی عقلیه، اصول سه گانه دین یگانه (ایمان به خدا …

مبانی شریعت ۸ – عدالت به منزله تساوی و مدارا با عقلانیت بشر

مفهوم امضائی بودن احکام شرعی، پذیرفتن قوانین عرفی و عقلائی از سوی شارع است چکیده: در هفت قسمت گذشته نوزده بخش از رساله«مبانی شریعت» مورد بحث قرار گرفت. نظریه‌ی «عدم برتری مطلق انسان بر سایر مخلوقات»، اصول عقلانیت نظری و اصول عقلانیت عملی، اصالة الاباحه‌ی عقلیه، اصول سه گانه دین یگانه (ایمان به خدا و آخرت و عمل …

اتمام عمل جراحی مجدد جهت برداشت بقایای تومور مغزی

ساعت ۱۲ صبح روز جمعه ۱۶ تیرماه ۱۳۹۱ احمد قابل جهت انجام عمل جراحی برداشت بقایای تومور مغزی، به اتاق عمل بیمارستان میلاد منتقل شده و این عمل در ساعت ۱۷ پایان یافت و ایشان پس از به هوش آمدن به سی سی یو بیمارستان منتقل شدند. به گفته مسؤولین سی سی یو بیمارستان میلاد، …

مبانی شریعت ۷ – تفقه مبتنی بر «مدارا»

«مدارا» تکلیفی عقلی و شرعی در حوزه‌ی عمل فردی و اجتماعی است و هیچ کس نمی‌تواند ضرورت و لزوم آن را انکار کند. چکیده: در شش قسمت گذشته سیزده بخش از «مبانی شریعت» مورد بحث قرار گرفت. * ابتدا «جایگاه انسان در هستی» با اتکا به نظریه‌ی «عدم برتری مطلق انسان بر سایر مخلوقات» اثبات شد. در …