دیدار با آقایان سیدمحمد خاتمی و سیدحسن خمینی

سید محمد خاتمیاحمد قابل با آقای سیدحسن خمینی دیدار کرد. این ملاقات به منظور تشکر و قدردانی از زحمات و پیگیری های سید حسن خمینی در زمان بیماری و درمان احمد قابل صورت گرفت.

در دیداری جداگانه سید محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق کشورمان از احمد قابل عیادت کرد. در سیدحسن خمینیاین ملاقات که در منزل حجت الاسلام هادی قابل صورت گرفت،‌ سید محمد خاتمی جویای احوال و وضعیت درمان و روند بهبودی قابل شد. احمد قابل نیز از پیگیری های جناب آقای خاتمی در زمان بیماری و درمان، قدردانی نمودند.