حضور احمد قابل در منزل مرحوم حاج محمدعلی نوری و عرض تسلیت به فرزندان ایشان

احمد قابل با حضور در منزل مرحوم حاج محمدعلی نوری، ضمن قرائت فاتحه و عرض تسلیت به فرزندان آن مرحوم بویژه جناب حجةالاسلام حاج شیخ عبدالله نوری، یاد آن پدر بزرگوار و رنج دیده و دیگر گذشتگان از این خانواده را گرامی داشتند.
همچنین در این دیدار یادی از یاران و هم بحثان حجةالاسلام نوری مرحومان: حاج شیخ محمد منهاج، حاج شیخ حسنعلی ابراهیمی و حاج شیخ محمد حسین شریعتی اردستانی(شیخ الشریعه) گردید.

عرض تسلیت به حجةالاسلام حاج شیخ عبدالله نوری