مصاحبه با همسر احمد قابل (توسط فرزین فیلم)

مرضیه پاسدار؛ همسر تلاشگر و رنج کشیده استاد احمد قابل، در مورد آن چه بر  خود  و همسرش در این چند روز رفته است می گوید…
YouTube Preview Image

یک نظر برای این مطلب

  1. به امید ریشه کن شدن ظلم حاکمین جبار در سراسر جهان و آزادی زندانیان در بند …