اطلاعیه خانواده قابل در خصوص وضعیت احمد قابل

یا من إسمه دواء و ذکره شفاء خدایی را سپاس میگوییم که دعای بندگان دلسوخته اش را اجابت نمود و بار دیگر لطفش را شامل حال ما و احمد عزیزمان فرمود و روز پنجشنبه ۱۳۹۰/۶/۲۴ ساعت ۱۴/۳۰ آقای احمد قابل از تخت بیمارستان پایین آمده و مرخص شدند. در این رابطه چند نکته لازم به …

دومین عیادت از احمد قابل در پست آی سی یو بیمارستان رضوی مشهد (گزارشی از فرزین فیلم)

مصاحبه با همسر احمد قابل (توسط فرزین فیلم)

مرضیه پاسدار؛ همسر تلاشگر و رنج کشیده استاد احمد قابل، در مورد آن چه بر  خود  و همسرش در این چند روز رفته است می گوید…

اولین عیادت از احمد قابل در آی سی یو بیمارستان رضوی مشهد از طریق مانیتورینگ (گزارشی از فرزین فیلم)

اتمام عمل جراحی احمد قابل و انتقال ایشان به بخش آی سی یو بیمارستان رضوی مشهد

پزشک جراح آقای قابل اعلام کرده اند که متأسفانه بر اثر تأخیر در تشخیص و درمان،‌ ضایعات مغزی ناشی از تومور زیاد بوده است. بر اثر تورم مغز،‌ مدت به هوش آمدن ایشان بیشتر طول خواهد کشید و به همین دلیل آقای قابل به آی سی یو بیمارستان رضوی مشهد منتقل شده اند. از همه …