یک نظر برای این مطلب

  1. جناب استاد قابل من یک دانشجوی فلسفه هستم و بسیار مسرور از پی گیری مباحث شما از طریق سایت.درخواستی دارم بر این مبنی که در صورت امکان متن سخنرانی بیم و امیدهای دینداری را بر روی وب قرار دهید زیرا ویدئو ظاهرا در دسترس نیست. با تشکر