بررسی حکم رجم (قسمت پنجم)

دوم) ادعا می کنند که آیه ی رجم، ناسخ آیه ی جلد(فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة/۲ نور) است. تنها اتفاقی که افتاده این است که «قرائت آن نسخ شده ولی حکم آن باقی است». این در حالی است که مفاد آیه ی ادعایی، رجم زناکاری است که «شیخ و شیخة» باشد، خواه محصن باشد …

بررسی حکم رجم (قسمت چهارم)

استدلال مدعیان آیه‌ی رجم همان‌طور که پیش از این گزارش شد، هیچ متن مشترکی در مورد آیه ی ادعایی، وجود ندارد. البته برخی نقل ها بیشتر مورد استناد قرار گرفته و برخی کمتر. در هر صورت ابتدا به نحوه ی استدلال به آیه ی ادعایی می پردازیم و سپس به جزئیات آن پرداخته و در …

نگاه شریعت محمدی به: “پیروی از شرایع دیگر”

به نام خدا روز ۱۳ اردیبهشت ، مصادف با اولین سالروز رحلت فقیه مصلح و آزاده ، آیة الله نعمت الله صالحی نجف آبادی بود . کسی که از نظر علمی و عملی، به «شریعت عقلانی» ملتزم بود و در این مسیر، جفای برخی دوستان و شاگردان خویش را تحمل کرد. مردی از تبار «عالمان …

بررسی حکم رجم (قسمت سوم)

ادعای نزول آیه ی رجم در بخش دوم با بررسی نظریات رایج فرق اسلامی در مورد رجم، اجمالا با ادعایی مواجه شدیم که معتقد بود؛ «در سوره ی احزاب، آیه ای در مورد رجم وجود داشته که قرائتش منسوخ شده و حکمش باقی مانده است». این ادعا در طول چهارده قرن گذشته مورد توجه همه …