خلاصه ای از «شرح دعای مکارم الأخلاق» بخش(۷)

فراز هفتم

اللهم صل على محمد و آل محمد، و أبدلنی من بغضة أهل الشنان المحبة، و من حسد أهل البغی المودة، و من ظنة أهل الصلاح الثقة، و من عداوة الأدنین الولایة، و من عقوق ذوی الأرحام المبرة، و من خذلان الأقربین النصرة، و من حب المدارین تصحیح المقة و من رد الملابسین کرم العشرة، و من مرارة خوف الظالمین حلاوة الأمنة=خداوندا، درود فرست بر محمد و خاندان و پیروان او، و جایگزین کن برای من، به‌جای کینه ی دشمنان کینه ورز، محبت را، و به‌جای حسادت ستم پیشه‌گان، دوستی و مهربانی را، و به جای بدگمانی صالحان و نیکوکاران، اعتماد را، و به جای دشمنی نزدیکان، یاری محبت آمیز را، و به جای محرومیت از همراهی بستگان، همراهی و نیکی را، و به جای نابودی و پستی ناشی از بی‌توجهی خویشاوندان، همکاری و یاری را، و به‌جای محبت آنانی که مرا تحمل کرده و با من مدارا می کنند، تصحیح رفتار منجر به محبت حقیقی را، و به‌جای نپذیرفتن آنانی که با من در زندگی محشور‌اند، پذیرش و زندگی همراه با لطف و کرامت را، و به جای تلخی هراس از ستمگران، شهد امنیت و آرامش را.

۱- این فراز از دعا را با دو رویکرد، می‌توان تفسیر کرد. یکم) مقصود آن باشد که در برابر بدی‌هایی که شمرده می شود و عامل آن دیگران‌اند، مرا توانی ده که خوبی‌های شمرده شده را اعمال کنم و پاداش بدی را با خوبی بدهم. دوم) از خدا بخواهیم که به‌جای بدی هایی که می‌تواند معمولا از سوی دیگران اتفاق افتد، لطف کند و از قرار گرفتن ما در معرض بدی‌های آنان مانع شود و ما را در معرض خوبی‌های آنان قرار دهد.
با توجه به فرازهای بعدی، اگر رویکرد نخست را در تفسیر این فراز به‌کار گیریم، با برخی فرازهای دیگر «تداخل» پیدا کرده و عملا تکرار خواهد شد. اگر رویکرد دوم را در تفسیر این فراز به‌کار گیریم، تکراری اتفاق نخواهد افتاد.

۲- در زندگی اجتماعی، گروهی از آدمیان را می توان دید که «اهل درگیری و دشمنی ورزیدن و کینه‌توزی» اند. رفتار آدمی در زندگی اجتماعی، گاه می‌تواند تحریک کننده‌ی این افراد باشد و گاه بدون تحریک، آدمی گرفتار کینه‌توزی‌ها و دشمنی‌کردن افراد با خویش می‌شود. قرآن می‌گوید: «فمثلهم کمثل الکلب، إن تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث=مثال آنان چونان سگی است که اگر به او حمله کنی، پارس می کند و اگر کاری به او نداشته باشی نیز پارس می‌کند».
اگر لطف خدا شامل شود و انسان گرفتار چنان افرادی نشود، طبیعتا مشکلی از این طریق پیش نمی‌آید ولی اگر در برابر چنین افرادی قرار گرفت، طبیعتا با «محبت» به آنان، امکان نجات از این مخمصه بیشتر خواهد‌بود. چرا که محبت، کینه‌های بسیاری را پایان می‌دهد و اکثر رفتارهای خشم‌آلود را نرم می‌کند.
۳- قلب مؤمن به خدا، نباید محل «کینه» باشد. آنچه در مورد «تبری» از دشمنان حق و حقیقت آمده است مربوط به مقام عمل است. دوری جستن از ظلم و ستم و عدم محبت به ستمگر، آن هم به‌خاطر ستمکاری‌ او، مانع از محبت به همان انسان در جایی که ستم نمی کند نخواهد‌بود.
اساسا در شریعت محمدی(ص) هیچ توصیه‌ای برای تبری جستن از «شخص» مطرح نشده است. تمامی توصیه ها برای تبری جستن از «شخصیت منفی» افراد است. اسلام با «بدی و کردار بد» مخالف است و نه با «افراد بدکردار». مگر آن‌که بدکرداری برخی افراد آنچنان گسترده و همیشگی باشد که تمام امید‌ها برای اصلاح او ازبین رفته باشد. در این‌صورت، «تلازم خارجی بین تبری از بدی‌ها و فرد بدکردار» حاصل شده است و واقعا تفکیک آن ها ممکن نیست. عقل نیز در این مرتبه، حکم می‌کند که باید از هردو تبری جست و طبیعتا، شریعت نیز از حکم عقل پیروی می‌کند.

۴- آنانی که «اهل بغی و ستم» اند، معمولا از روی «حسادت» به داشته های دیگران چشم دوخته و برای تصاحب آن و محروم کردن دارنده، اقدام می کنند. بهترین حالت برای آدمی، گرفتار نشدن در دام اهل حسد است. در صورت گرفتاری در دام حسودان، مودت و دوستی تنها گزینه ی اخلاقی‌ای است که می تواند آدمی را از این دام، رها سازد. یعنی با دوستی کردن نسبت به ایشان، امکان رهایی از مکر و ستم آنان افزایش می‌یابد. شاید معنی دعا این است که؛«در برابر حسادت اهل ستم، من با آنان دوستی کنم».

البته یادآوری این نکات متضاد، درس اخلاقی آشکاری برای همه‌ی ما است تا سعی کنیم به دیگران حسادت نورزیم، چرا که گرفتار رذایل اخلاقی از قبیل «ظلم و ستم به دیگران» خواهیم شد. بهترین راه گریز از دام این زشتی ها، نهادینه کردن «مودت=دوستی» با همنوعان، در وجود خویش است.
در روایتی معتبره از امام صادق(ع) به نقل از پیامبر خدا(ص) می خوانیم؛«خداوند به پیامبرش موسی فرمود: ای پسر عمران، حسادت نورز به آنچه از فضل خود به مردم داده ام و به داشته های آن‌ها چشم ندوز و خود را تابع حسد قرار مده، چرا که حسود، از نعمت های داده شده به دیگران خشمگین و نسبت به حق آنان که من به آن ها داده ام، مانع می شود، و کسی که چنین باشد، من از او و او از من نیست»(الکافی ۲/۳۰۷: قال الله عز وجل لموسى بن عمران”علیه السلام”: یا ابن عمران لاتحسدن الناس على ما آتیتهم من فضلی و لاتمدن عینیک إلى ذلک و لاتتبعه نفسک، فان الحاسد ساخط لنعمی، صاد لقسمی الذی قسمت بین عبادی و من یک کذلک فلست منه و لیس منی).
در روایت معتبره‌ا‌ی دیگر، امام صادق(ع) می‌گوید:«حقیقتا، حسد ایمان را می‌خورد همچون آتشی که چوب را می‌سوزاند» (الکافی ۲ /۳۰۶
: إن الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب) .

۵- خدایا به‌جای بدگمانی افراد صالح، اعتماد آنان به من را نصیبم کن(و من ظنة اهل الصلاح الثقة). طبیعتا باید برای این جایگزینی، من هم تلاش مشخصی داشته باشم. یعنی باید به گونه‌ای رفتار کنم که آنان به من خوشبین باشند و به گفتار و رفتار من اعتماد داشته باشند. شاید مقصود دعا این باشد که؛«خدایا به من توانی عنایت کن که به‌جای بدگمانی آنان به من، من نسبت به آنان اعتماد کنم».

در روایتی نقل شده است که؛«من حسن الیک ظنه، فصدّق ظنه=کسی که به تو گمان نیک برد، با رفتار خود گمان نیک او را تأیید کن».

در این جمله‌‌ی دعا، سخن از تحقق بدگمانی افراد صالح نسبت به آدمی است، که علی‌القاعده ناشی از رفتارها یا گفتارهایی است که موجب «سوء ظن» آنان گردیده و می‌گردد. تلاش آدمی حتی المقدور، باید به گونه‌ای باشد که نسبت به داوری افراد پاک و صالح در جامعه، نسبت به خود، بی‌تفاوت نباشد و کاری نکند که آنان را به خود بدبین سازد. بنا بر این، تلاش برای رفع بدبینی ها و جایگزینی اعتماد، کوششی ستودنی و از فضایل اخلاقی است.

به هرحال، عدم مقابله به مثل، به عنوان رویکردی اخلاقی، شدیدا مورد تأکید است تا چه رسد به اقدام ابتدایی به سوء ظن، که شدیدا مورد نکوهش است.


در روایتی معتبره از امام صادق(ع) می خوانیم؛ «هرگاه انسان مؤمن به حقیقت، برادر خود را متهم به بدی کند، ایمان در قلب او چون نمکی در آب، ذوب می شود»(الکافی ۲ /۳۶۱: إذا اتهم المؤمن أخاه انماث الایمان من قلبه کما ینماث الملح فی الماء) .

در روایتی دیگر تأکید شده است که؛ «تاوقتی احتمال مثبت برای گفتار یا رفتار دیگری وجود دارد، نباید آن را به احتمال منفی‌اش ارجاع داد»(الکافی ۲/۳۶۱و۳۶۲: عن أبی‌عبدالله”علیه‌السلام”قال: قال أمیر المؤمنین”علیه السلام” فی کلام له: ضع أمر أخیک على أحسنه حتى یأتیک ما یغلبک منه و لاتظنن بکلمة خرجت من أخیک سوءا و أنت تجد لها فی الخیر محملا) .

۹۸ نظر برای این مطلب

 1. http://www.niazmandi.com  آگهی رایگان و تبلیغات رایگان در سایت نیازمندی ایران

 2. اقای قابل عزیز از شما خواهش میکنم زود به زود وبلاگ رو به روز کنید

 3. فرزند آیت الله خمینی را که اسرار زیاد می دانست می کشند…  در حرم امام رضا بمب منفجر می کنند….عکس آیت الله خمینی را آتش می زنند… موسسه نشر آثار «امام» را پایگاه منافقین می دانند….  رفسنجانی که آیت الله خمینی را اداره می کرد و “آقا” را یک شبه آیت الله کرد، حجت الاسلام می کنند….

  چرخه جهل و جنون و جنایت ولایت فقیه خود ویرانگر و ایران بر باد ده:

  در آستانه جنون دیگری هستیم—–> جنایتی در راه است!

 4. سلام. باز هم سیو می کنم. و ان شائ الله می خوانم.ممنون
  این از شیرینی گفتار کاریکلماتورهاست و گرنه حقیقت به همان تلخی هست که میدانید.

 5. منتظر مطالب بیشتر ازتون هستم
  موفق و موید باشید

 6. سخنی با آیت الله خامنه ای
  که به هوادارانش گفت: خواهید دید که مخالفان در مقابل چشم شما نابود خواهند شد

  رونوشت مراجع و آیات عظام

  آیت الله خامنه ای در سخنان اخیرش گفت: «خواهید دید که مخالفان در مقابل چشم شما نابود خواهند شد». اما ما به آقای خامنه ای می گوییم و قول شرف می دهیم که مخالفان حتی آرزوی نابودی شما و هوادارانتان را هم نمی کنند، تا چه رسد قدمی در جهت نابودی شماها بردارند. مخالفان شما شهروندانی هستند که وطن خود را دوست دارند و می خواهند در کنار حاکمان فعلی که هموطنان آنان هستند زندگانی مسالمت آمیز داشته باشند.

  چنین به نظر می رسد که راهبرد حاکمان برای نابودی مخالفان تحدید جنبش سبز و رهبران آن و تحمیل هزینه سنگین به فعالین است. در این راستا چند جمله ای به آقای خامنه ای و هوادارانشان یادآوری می گردد باشد که با جنبش و رهبران آن به تعامل بپردازند:

  ۱) فراموش نکنید که در قرن بیست و یکم نفس می کشیم. تعداد حکومت های خودکامه متکی به یک رهبر در جهان انگشت شمار است. این حکومت ها هم دیر یا زود مجبور خواهند شد حاکمیت صندوق های رای را بپذیرند.

  ۲) چشم بینا برای مشاهده روند پر شتاب فاصله گرفتن ش

 7. ۲) چشم بینا برای مشاهده روند پر شتاب فاصله گرفتن شخصیت ها و روحانیون برجسته و فعالین محافظه کار از خود را داشته باشید.

  ۳) سطح دانش شیفتگان شما و کسانی که اخیرا برای خط و نشان کشیدن و حتی تهدید جویدن گلوی مردم به صحنه آمده اند؛ از میانگین سطح دانش شهروندان به مراتب کمتر است.

  ۴) مخالفان شما به عالی ترین اصول اخلاقی پای بند هستند ولی هواداران شما از هیچ گونه جنایت، رذالت،  دروغ، و ریا ابایی ندارند. اینجاست که مدت هاست اخلاقا شکست خورده اید؛ کسانی که ادعای حکومت خدایی هم دارید. (لطفا این بند را چند بار بخوانید)

  ۵) تا پیروزی نهایی و جایگزینی اخلاق و فضیلت فاصله زیادی نیست. اما مخالفان شکیبا هستند و باز هم به دلایل اخلاقی نمی خواهند کمترین هزینه را به کشور و مردم تحمیل کنند.

  ۶) چنین است که جنبش مخالفان روز به روز اوج بیشتری می گیرد. بالنده تر، و متعالی تر می شود. اما جبهه حاکمان روز به روز در حال تلاشی و ریزش بیشتر و نزول اخلاقی بیشتر است. آیا این را مشاهده نمی کنید؟

  ۷)  بیایید اختلافات و تفاوت هایمان را به رسمیت بشناسیم و دست در دست یکدیگر برای ساختن ایرانی آباد و آزاد و پیشرفته تلاش کنیم.

  لطف

 8. ادامه…

  لطفا به خود آیید و به هواداران تان بگویید از کبر و سرکشی بیشتر دست بردارند:
  اسلمتم فان اسلموا فقد اهتدو.

 9. با عرض سلام و خسته نباشید و تشکر از مطالب جدیدتان و آرزوی توفیق برای فهمیدن و عمل کردن به آن
  من واقعا شگفت زده میشوم وقتی میبینم که امام(ع) واقعا به تمام زیر و بم مسائل اخلاقی اشاره میکنند و اینکه میگویند از دعاهای امام (ع) خیلی چیزها میشود یاد گرفت واقعا درست است.
  به امید دیدار شما و خدانگهدارتان.

 10. جناب آقای قابل
  لحظاتی قبل خبر رحلت جان گداز عالم گرانقدر و آزاده, حضرت آیت الله العظمی منتظری را شنیدم. حقیقتا متاثر شدم و به سهم خود به شما و سایر شاگردان و مقلدین و دوستداران ایشان تسلیت میگویم.
  راهشان پر رهرو باد…

 11. آیت الله منتظری درگذشت

 12. می درخشید
  به سان خورشید
  بیدریغ و
  سخاوتنمند
  بر همه جا
  بر همه کس،
  حتی بر دشمن رذل

  خدایا
  نور را به خاک می سپارند فردا؟

 13. استاد قابل و سایر دوستان

  درگذشت حضرت آیت الله منتظری این اسوه تقوا، مجاهدت و فرزانگی را  به شما  و خانواده گرامشان تسلیت عرض میکنم.

 14. چکار کنم اقا قابل دارم دیوانه میشم من خیلی دوستش داشتم خیلی………………

 15. امیدوارم هر چه زودتر آزاد شوید

 16. اقای قابل میدانم شما را در راه قم دستگیرکرده اند میدانم چه میکشید

 17. خواهش میکنم چیزی در وبلاگ گذاشته و قلب ناارام ما را ارام کنید

 18. با عرض سلام خدمت جناب آقای قابل
  مصیبت وارده را به شما و همه آزادگان جهان تسلیت عرض میکنم و از خداوند طلب صبر برای داغداران مینمایم.
  برخورد آیت خدا منتظری با نظام نمونه ای از همان رفتار حسینیست  
  که در آرشیوتان موجود است امیدوارم که همه مااز ایشان درس آزادگی بگیریم، روحش شاد

 19. وای دارم دیوانه میشوم خدای  من این منم که این خبر را میشنوم از وقتی شنیدم حال خودم نیستم نمی دانم چه کنم  اقای قابل تسلیت تسلیت تسلیت خدا این فرشته را بیامرزدعکسش را بعد از فوت دیدم مرگ را جلوی چشمان داغدارم دیدم خداوند متعال به ان مرحوم رحمت و به بازندگان و شما اقا قابل که میدانیم چقدر برایتان سخت است صبر عنایت فرماید

 20. سلام و درود بر شما
  نمی دانم کجایی و در چه حالی …
  نگذاشتند حتی در روضه ی استادت شرکت کنی .
  عیبی ندارد ، مهم این بود که او در دل ماست و جاودانه شد و تاریخ همواره از او به نیکی یاد می کند .
  کم شده بود که برای کسی اینقدر گریه کنم .
  آرزویم بود به قم بروم ، اما فردا دادگاه دارم و دست و پایم بسته.
  در پناه حق تعالی باشی .
  برایت دعا می کنیم.

 21. برایتان دعا می کنیم.
  لطفا در اولین فرصت در وبلاگ خبری از خودتان بدهید ما خیلی نگران هستیم.
  خدا نگهدار شما .

 22. محسن راست میگه حتما یه خبری از خودتان بدهد نگرانیم شماها بازماندگان ان فرشته اید

 23. نگرانی نگرانی نگرانی…

  تمام سهم نسل من از این حکومت…

  آقای قابل عزیز همه نگران شما هستیم!

 24. آقای قابل ….

  دلتنگیم …
  خبری بدید…

 25. دوستان وقتی ایشان را دستگیر کرده اند چطور خبری بدهند؟
  باید شکیبا بود و برای آزادی ایشان و دیگر فرزندان فرهیخته  و دانشمند  وطن دعا کرد.

 26. گویا خانه تان را تفتیش کرده اند

 27. نگاهی دیگر به حادثه عاشورا:

  امام حسین و خانواده پیامبر قربانی عدم موفقیت پیامبر در مسلم کردن قوم خود شد. قومی که شمشیر منطق آن بود. سرتاسر قرآن را بگردید خداوند برای یک بار هم شده، قوم پیامبر را مسلم خطاب نمی کند. یا آن ها را “یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا” (ای کسانی که ایمان آوردید) و یا “یَا أَیُّهَا النَّاسُ” (ای مردم ) خطاب می کند.  از یا ایهاالمسلمون خبری نیست.   هر کس ایمان آورد عنداللزوم سلیم نشده و مسلم نیست.

  یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِی السِّلْمِ کَآفَّةً ( بقرة آیه ۲۰۸ )

  فَإنْ حَآجُّوکَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِیَ لِلّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُل لِّلَّذِینَ أُوْتُواْ الْکِتَابَ وَالأُمِّیِّینَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ اهْتَدَواْ …  ( آل عمران آیه ۲۰ )

  قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَکِن قُولُوا أَسْلَمْنَا … (حجرات آیه ۱۴ )

  بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ (بقرة آیه ۱۱۲ )

  وَمَن یُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى ا

 28. دنباله

  وَمَن یُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى (لقمان آیه ۲۲ )

  وَمَنْ أَحْسَنُ دِینًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ (نساء آیه ۱۲۵ )

  و بسیاری آیات دیگر که می رساند صلح جو بودن و مسلم بودن و در جهت خدا و در هارمونی با آفرینش بودن ورای ایمان آوردن است. به ویژه ایمانی که غنایم جنگی را هم به همراه داشت.

 29. سلام خوبی ؟
  وبلاگ بسیار خوبی داری
  همین طور که تو وبلاگ ها داشتم میگشتم وبلاگ شما رو دیدیم گفتم یک نظری بدم و تشکر کنم از شما به خاطروبلاگ خوبتون.

  اگه موافق باشی با هم تبادل لینک کنیم ؟
  اگه موافقی منو به عنوان
  اخبار روز فوتبال وپیش بینی فوتبال
  لینک کن و سپس به وبلاگم بیا و با دادن نظر آدرس وبلاگ و عنوانتو بده تا لینکت توی وبلاگم ثبت بشه.

  موفق و پیروز باشید. منتظر حضور گرمت هستم.
  http://www.bwinsabz.blogfa.com

 30. من نظریه ی شریعت عقلانی شما را بیشتر از خیلی نظریه های دیگر به حقیقت نزدیک می دونم اما با شیوه ی شما در تلفیق حدیث و آیهو عقل مخالفم و معتقدم نباید از عقل دست دوم استفاده کرد . از احادیث تنها باید دیلایل عقلی پشت سر آنها را استخراج و استفاده کرد نه اینکه مستقیماً مورد استفاده قرار بگیرند .  این روش شما راه را برای تحریفات زیادتر در عقل و دین باز می کنه شما با ترکیب این دو تا جاهایی که عقل را نپسندیدید از حدیث استفاده می کنید و جاهایی که حدیث شما رو به هدفتان نرساند از عقل . دلایل عقلی شما هم بعضی جاها خیلی با عقل فاصله دارد . مثلاً شما جایی گفتید معجزه فقط جایی اتفاق می افتد که در طبیعت ممکن باشد ، و هیچ دلیل عقلی برای آن نیاوردید  
  « برای مثال تبدیل عصای موسی به اژدها ، فرایندی را لازم دارد تا در عالم طبیعت ، چنین تحولی اتفاق افتد . عصا که چوب است ، باید خاک شود ، گیاهی از آن خاک بروید ، آن گاه گیاهی که از خاکش رسته ، باید توسط گیاهخواری خورده شود و به گوشت بدل شود ، آن وقت ، افعی آن گیاهخوار را باید ببلعد و تبدیل به تخم شود ، پس از تخم گذاری ، بچه ی  افعی تولد یافته و بزرگ شود تا شمایلی چون اژدهای حاص

 31. . مثلاً معاد و صور اصرافیل را و کلی اعتقادات دیگر مثل دانا و توانا بودن خدا یا ….
  نکته ی اینکه عقل گرایی بدون هدف نمیشود و شما در هیچ موردی هدف خودتان را اعلام نمی کنید . آیا به نظر شما هدف دین و هدف شما مثل خاتمی رضایت همگانی است یا مثل سنتی ها رضایت خدا در حالت جمعی و کمال در حالت فردی که چون خدا گفته ـو ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضی الله . شاید هم به دروغ بزرگ و رضایت همه معتقدید . یا رضایت آگاهانه ی همه ی مردم را قبول دارید .
  نکته ی دگر اینکه عقل بر اساس یک سری قرار دادها شکل می گیرد و بعد با آن پله پله پیش میروند . شما باید در جایی پایه ها ی عقلی خود را بیان کنید .
  در آخر اینکه هدف من از این حرفها خره گیری و ایراد تراشی نبود فقط معتقدم عقل یک نفر از درک حقایق عاجز است و چون به رضایت آگاهانه ی همه ی مردم معتقدم به شما پیشنهاد می کنم که مطالبتان را ساده سبک بیان کنید .
  موفق باشید .

 32. شمایلی چون اژدهای حاصل از عصای موسی پدیدار شود . پس این پدیده حاصل سیکلی است که از عصا شروع شده است و به اژدها ختم شده است . خداوند آن واسطه ها را حذف می کند و تسریعی در عوامل طبیعی ایجاد می کند که به محض انداختن عصا ، تبدیل به اژدها می شود . ولی این خلاف طبیعت نیست . »
  عقل شما آیه ی قرآن را قبول نداشته پس شما با اوردن دلیل گردش مواد در طبیعت یک معجزه را مجاز دانستید . اما هر دبیرستان رفته ای می داند که همه چیز در طبیعت قابلیت تبدیل به هم را دارد . حتی سرب به طلا . پس هر معجزه ای با حذف مراحل از جانب خدا می تواند اتفاق بیفتد و خلاف طبیعت نیست . در حالی که آن انرژیِ بسیار زیادی برای برداشتن مراحل و تغییر حال مورد نیاز است . و در طبیعت ایجاد انرژی از صفر ممکن نیست . و در اینجا خلاهای زیادی در مورد ماهیت خدا و آفرینش به وجود می آید . و شما هیچ کدام را پر نمی کنید . مثلاً معاد و صور اصرافیل را و کلی اعتقادات دیگر مثل دانا و توانا بودن خدا یا ….

 33. آقا هم رفت دلشکستهگریهناراحتدلشکسته

 34. نمیدانم چه بگویم
  تسلیت کافی نیست
  اما ما همیشه قصور داشته ایم
  در قبال خوب ها
  نمرده ست او؛ جان او جاودان شد
  که خاکستر گرمش آتشفشان شد
  و درد دلی با آن کسی که حجت مسلمانی من بود:

  راه خود را یافتی واز زندان رها شدی
  ولی ما غریب تریم از هر زمان
  تو که نباشی
  چه کسی جای تو باشد؟
  تو یافتی آنچه را دیگران نیافتند
  هرگز جای خالیت پر نمی شود
  کاش کمی دیرتر رفته بودی

  رفتنت هم غریبانه بود
  انگار غربت را تا تمام عمر برگزیدی

  نامت سپیده دمی است که بر پیشانی آفتاب می گذرد
  متبرک باد نام تو

 35. با سلام و آرزوی قبولی ثواب اشک های شما در این ایام
  مطلبی تحت عنوان عاشورا در تارنگار
  بزم شاهی به نگارش در آورده ام منتظر نظر ات شما پیرامون این مطلب هستم
  بدرود

 36. سلام
  چقدر جایتان خالیست
  احمد جان قابل شما قابل دارید
  بیایید و سبز بشویم

 37. آقای قابل الان که دارم اینو مینویسم ساعت ۲ شبه تو فکرتون بودم گفتم اول واسه آزادیتون دو رکعت نماز بخونم و بعد بیام یه سری به وبلاگتون.چقدر جاتون خالی بود استاد توی محرم خیلی
  به امید آزادیتون
  شما و استادتون همیشه در یادها ماندگاریید
  خدا حفظتان کند

 38. با : پند تاریخ  به روزم.

 39. به‌ امید آزادی همه‌ی کسانیکه‌ در این سرزمین به‌ جرم اختلاف عقیده‌ سیاسی در بند می‌شوند.گل

 40. با عرض سلام
  روز  پنجشنبه ۲۴ /۱۰/۸۸  تمامی جوانان اصلاح طلب برای آزادی زندانیان روزه سیاسی میگیرند.
  ( بیانیه ستاد جوانان حامی موسوی و خاتمی)

 41. با عرض سلام
  روز  پنجشنبه ۲۴ /۱۰/۸۸  تمامی جوانان اصلاح طلب برای آزادی زندانیان روزه سیاسی میگیرند.
  ( بیانیه ستاد جوانان حامی موسوی و خاتمی)

 42. سلام.با سال های سال به روزم.

 43. چه سودی متوجه خودشان و یا کشور شده است؟! چرا این‌همه خیرخواهی را به دشمنی تعبیر و برداشت می کنند؟! مگر آقایان در مقام عصمت هستند که گفتار و کردار خود را از هرگونه خطا و اشتباهی مبرا می دانند، و حاضر به شنیدن نصیحت و خیر خواهی دیگران نیستند؟! می گویند خیر خواهی و نصیحت باید در خفا باشد و نه در آشکار!

  اولا، این قید مخفی بودن نصیحت حاکمان را از کدام متن دینی و غیر دینی در آورده اند؟! بلی در نصایح فردی و شخصی این دستور آمده است، اما در نصایح اجتماعی چنین دستوری نیامده است، بلکه برای عبرت آموزی علنی بودن آن را توصیه کرده اند، وسیره عملی معصومین(ع) هم گواه بر این مدعا است.( نهج البلاغه، خطبه  207 و نامه ۵۳ ).

  ثانیا، به آن همه نامه ها، پیغامها، وگفتگو های مخفیانه از افراد و احزاب و شخصیتها چه توجهی صورت گرفت؟! به چند مورد از آنها پاسخ داده شد، ویا عمل شد؟!

  آیا تا کنون حاکمان به خسارتهای اینگونه بر خوردها توجه کرده اند؟! آیا یک بررسی علمی در این رابطه صورت گرفته است؟! بر فرض که افراد نقد ها و اعتراض های خودرا آشکارا گفتند، و برفرض که خیر خواهانه هم نبوده و از روی غرض گفته باشند! آیا اگر حاک

 44. آیا اگر حاکمان با سعه صدر بر خورد می کردند و پاسخ مناسب و بدور از عصبانیت می دادند برای حکومت خودشان و برای کشور بهتر نبود؟! آیا خسارت انتقادها واعتراض های حتی بی مورد، برای کشور بیشتر است، یا خسارت بر خورد های تند، زندان، تبعید، محرومیت های اجتماعی، و تنگ کردن زندگی و معیشت بر افراد؟! واقعا کدامیک به کشور بیشتر ضربه می زند؟! کدامیک اسلام و مکتب پر افتخار مدارا و سعه صدر شیعه را زیر سوال می برد؟! کدامیک بیشتر بستر طمع دشمنان را فراهم می سازد؟! کدامیک سبب دوری نسل جوان از انقلاب، امام ، روحانیت، و حتی دین می شود؟! آیا دشمنان جمهوری اسلامی از حاکمان و حکومتی که با سعه صدر هرگونه انتقاد و اعتراض را می شنوند و تحمل می کنند و پاسخ مناسب می دهند، بیشتر خوششان می آید؟! یا از حاکمان وحکومتی که به جای پاسخ مناسب و نشان دادن سعه صدر، با باتوم و گاز اشک آور و فلفل و زندان و تنبیه با مردم و منتقدان خود برخورد می کنند؟! آیا خواست دشمن برای رسیدن به مطامعش کدام نوع از حاکمان و حکومت است؟! کدام روش بیشتر به خواست دشمنان کمک می کند؟!

  صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را ***  خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی؟  

  د

 45. در شگفتم که ما انسانها علیرغم علم و اطلاع از بازتاب منفی اعمال، رفتار و گفتار زشت خود، چرا حاضر به اصلاح آن نیستیم، و چرا به نصیحت خیر خواهان گوش نمی کنیم؟!

  این همان توفیقی است که باید همواره از خداوند طالب آن باشیم ( وتوفیق من الله) و اگر به کسی عطاکند همه امورش به اصلاح و صلاح باشد. و اگر کسی محروم از آن شد در زیان ابدی خواهد بود. اللهم ارزقنا.

  خدایا چنان کن سر انجام کار ***  تو خوشنود باشی و ما رستگار

  هادی قابل > تهران > / 26/10/88

 46. متن زیر برگرفته از سایت جرس.

 47. برای برادرم احمد و یاران در بند
  هادی قابل

  تا کنون بیست و هشت روز از بازداشت برادرم احمد قابل می گذرد، بیست و هشت روز سلول انفرادی، بیست و هشت روز بی‌خبری از اتهاماتش برای خانواده، بیست و هشت روز محرومیت یک انسان از حقوق اولیه، و بیست و هشت روز به سوگ نشستن برای استادش در تنهایی سلول!

  از احمد که هیچ نقطه تاریکی در زندگیش نیست چه بنویسم؟! از مبارزات پیش از انقلابش؟ از تلاشهای پس از پیروزی انقلابش در دادستانی، سپاه پاسداران، جبهه های جنگ تحمیلی؟ از حضور به موقعش در عملیات جبهه ها! از ترکش هایی که در بدن دارد و همدم تنهاییش در زندان است؟ از دوستان  وهمرزمان شهیدش؟… بنویسم؟! برای که و برای چه بنویسم؟!

  اما چند نکته را لازم می دانم یاد آور شوم:

  ۱- پس از عید غدیر که اتمام زندان به من اعلام شد، احمد آقا زنگ زد و ابراز خوشحالی کرد. به او گفتم: «خیلی خوشحالی ندارد! چون پس از این  به سراغ تو خواهند آمد! حاکمیت قرار ندارد که خانواده ما را در آسایش و راحتی بگذارد! شک ندارم که با تو برخورد خواهند کرد! چون در این جماعت سعه صدری نمی بینم»! او گفت: «مهم نیست، من آماده ام»!

 48. این سخن همیشگی احمد بود که می گفت، برای من زندان بهتر است از اینکه بیرون باشم و نتوانم کاری انجام دهم! چون بیرون که هستم ناراحتم که نمی توانم کاری بکنم، وجلوی اینهمه اجحاف وستم را بگیرم! اما وقتی زندان باشم دیگر مسئولیتی متوجه من نیست.( رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه = خدایا زندان در برابر آنچه که به آن فرا می خوانند مرا گوارا تر است.) من این سخن احمد را از بعد مسئولیت اجتماعیش قبول دارم و در بیست و دو ماه زندان آن را تجربه کردم. اما زندان دغدغه ها و مشکلات خاص خودش را، هم برای زندانی و هم برای خانواده اش دارد. برخی فکر نکنند که یک زندانی در زندان خوش و راحت است و مشکلی ندارد! خیر! زندان محدودیت و محرومیت از بسیاری از حقوق است. اما برای کسی که در قبال جامعه اش احساس مسئولیت و وظیفه می کند و تلاشهایش برای رفع مشکلات جامعه به نتیجه نمی رسد، یا شاهد سرکوب خواستهای مردم است، طبیعی است در زندان از اینکه مسئولیت کمتری متوجه اوست آسوده‌تر است. اما دغدغه‌اش پا برجاست. علاوه بر آنکه مشکلات زندگی خانواده، و عواطف وابستگان رنجی مضاعف را بر زندانی تحمیل می کند که فقط خداوند می داند و می تواند تحمل و صبوریش را عطا کند

 49. ۲- برای مادر پیرمان که داغ دو شهید، و حادثه تصادف داماد و دو نوه دم بختش، و فوت پدر، و برادر بزرگترمان را دیده و همواره اشک می ریزد، خبر زندان من  بسیار خطر ناک بود، لذا در بیست و دوماه تحمل زندان، با همت همه اعضای خانواده نگذاشتیم که ایشان متوجه بشود و تا کنون هم خبر ندارد! اما خبر دستگیری احمد را همان روز اول متوجه شد و خدا می داند که این مادر داغدیده چه می کشد؟! خوب این هم نوعی حرمت گذاری به مادر شهید است!! وقتی با خانواده شهید محمد منتظری! شهید بهشتی! شهید رجایی! شهید غفاری! شهید باکری! شهید همت! و… آنگونه بر خورد می کنند! نسبت به  ما دیگر روشن است که چه می کنند! خدا عاقبت همه را به خیر گرداند.

  ۳- صبح روز دستگیری حدود ساعت نه خبر در گذشت استادمان مرحوم آیت الله العظمی منتظری را بنده به ایشان دادم. پشت تلفن بسیار گریست از او خواستم که با اتوموبیلش برای قم نیاید، چون در هراس بودم که حالش برای رانندگی مساعد نباشد، اما گفت به همراه دوستان می آیم و شما نگران نباشید. ساعت حدود ۲ بعد از ظهر بود که خبر دستگیری او را در پلیس راه نیشابور شنیدم! در اوج ناراحتی فقدان استاد و مرجعمان، این خبر پتکی دیگر

 50. بر سرم کوبید! نه فقط برای دستگیری احمد، که تقریبا در خانواده ما اینگونه خبرها چند سالی است عادی شده است!  و برای حاکمیت هم تبدیل به یک عادت شده است!- مگر دهها نفر را به راحتی یک آب خوردن به زندان نبرده اند؟!- بلکه  از این جهت که احمد برای وداع با استادش می آمد و دستگیر کنندگان چه قدر وقت نشناس هستند؟! آیا نمی شد که پس از شرکت در مراسم تشییع اقدام  غیر قانونی خود را عملی می کردند؟! آیا نمی شد چند روز جلوتر این کار را می کردند؟! آیا این برخوردی انسانی است که یک مصیبت زده را در اوج مصیبت دستگیر کنند و از شرکت در مراسم تشییع و تدفین یکی از عزیز ترین افراد زندگیش محرومش کنند؟! این هم نوعی از اخلاق و رفتار اسلامی آقایان است! دیگر چه می توان گفت؟!

  ۴-  احمد انسانی آزاده و وظیفه شناس است. او از استادش آیت الله العظمی منتظری(قدس سره) درس عمل به وظیفه در هر شرایطی را فرا گرفته است. اگر سخنی گفته و یا مطلبی نوشته است از سر درد و احساس وظیفه بوده است، نه از سر دشمنی با شخصی خاص و نه طمع به دنیا. برای احمد که به گواهی استادش یک مجتهد مسلم بود و  یک دوره کامل کتابهای حدیثی را مطالعه و یادداشت برداری کرده بود،

 51. سیره عملی معصومین(ع) در بیان حقیقت و نصیحت و خیرخواهی برای حاکمان، الگو بود و آن را یک وظیفه ومسئولیت می دانست. او همواره و از سر دلسوزی به بحث و گفتگو می پرداخت. هیچ جلسه ای نبود که احمد در آن حضور داشته باشد و از مسایل روز و مشکلات و راه حل‌ها سخن به میان نیاید. همانطور که نامه های سر گشاده نوشت، نامه های سر بسته هم نوشت که به آن‌ها توجهی نشد!

  ۵- احمد می خواست از کشور برود. اما بر خلاف بسیاری از موارد که حاکمیت خود بستر رفتن افرادی را فراهم می کرد در خصوص او قضیه برعکس شد. او یک‌بار به تا جیکستان رفت ودر پی راهی بی منت بود که به یکی از کشورهای دیگر برود. اما هنگامی که پس از یک سال زندگی در تاجیکستان،  برای دیدار مادر و سایر بستگان و یک عمل پزشکی آمد، راه او را بستند و پاسپورت او را گرفتند و اجازه برگشت ندادند! الآن هم اگر راه او را باز بگذارند خواهد رفت.

  ۶- من نمیدانم که حاکمیت تا چه زمانی می خواهد به این روش ادامه دهد؟! تا کنون از اینهمه دستگیری و زندان نمودن، ویا طرد افراد دلسوز و با سابقه، و چهره های فعال سیاسی، علمی، و فرهنگی کشور، که بسیارشان منشاء خدمات زیادی به کشور و مردم بوده اند،

 52. درود و سلام خدا بر تمام آزادی خواهان جهان ودرود بر احمد که نامی ماندگار در هادی بودن از خود بر جا نهاده است.

 53. درود بر شما

 54. قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا یَدْخُلِ الْإِیمَانُ فِی قُلُوبِکُمْ
  هر کجا مقام ورود اسلام و ایمان باشد و تفکیک حوزه ، مقام ایمان بعد از اسلام است.
  آیات نوشته شده در باب اسلام به همراه رضا است و نشان امکان تاخر اسلام از ایمان نیست و البته واضح بود و تعجب است از ان پیام مغشوش.
  یا ایها المسلمون هم همه جا مرادش اسلام ظاهری و قبول شهادتین است و مقامش طبیعتا قبل از ایمان است طبق آیه شریفه مذکور و هیچ ربطی به فی السلم اشاره شده در دیگر آیه ندارد.

 55. قضیه عاشورا هم همان کینه کافر به ظاهر مسلمان و نه مومن از خاندان پیامبر و همراهی همج رعا از همان نوع مسلم بی ایمان و سست عنصر.

 56. نقل قول:
  به‌ امید آزادی همه‌ی کسانیکه‌ در این سرزمین به‌ جرم اختلاف عقیده‌ سیاسی در بند می‌شوند.

 57. البته نه اگر بلندگو و آلت دست اجنبی باشند و طلایه دار پس رفت بسوی ایرانی در بند و عقب مانده و وابسته.

 58. آیا به دنبال راه حلی ساده و عملی برای افزایش آمار وبلاگ یا وبسایت خود هستید؟
  آیا به دنبال راه حلی ساده و عملی برای افزایش فروش محصولات خود دارید ؟
  آیا از گران بودن قیمت تبلیغات یا فرستادن ایمیل تبلیغاتی خسته شده اید؟
  در این مجموعه آموزشی به طرز کاملا عملی به شما یاد میدهیم :
  ۱- چگونه پیج رنکمان را در گوگل بسیار سریع به ۱۰ برسانیم .
  ۲- چگونه بدون ارسال هیچ مطلبی در وبلاگ یا سایتمان روزانه بالغ بر ۱۰۰۰۰ بازدید کننده داشته باشیم.
  ۳- چگونه بینندگان سایتمان را مجبور بدیدن تبلیغات خودمان و خرید محصولاتمان بکنیم و انگیزه آنها را بتحریک در بیاوریم.
  ۴- چگونه بدون داشتن هیچ لیست ایمیلی شخصی افراد !!! سرور اصلی یاهو را مجبور به ارسال ایمیل تبلیغاتی INBOX ی کنیم
  ۵- چگونه ده ها میلیون ایمیل را مطعلق به ایرانیان را جمع آوری کنیم و آنها را مجبور به دادن ایمیلشان بما بکنیم.
  بجای اینکه هزاران و میلیونها تومان برای تبلیغ سایت یا محصول خود به سایتهای پر بازدید بپردازی فقط مبلغ بسیار ناچیزی برای خرید این بسته آموزشی صرف کرده و جلوی ضرر و زیان را بگیرید.

  >>>> http://cdmc.mihanblog.com/post/534 <<<

 59. سلام
  یه فایل صوتی دستم رسیده در مورد حضرت زهرا میگن احمد قابل صحبت کرده توش میگه برای شهادت حضرت زهرا دلیل نداره
  دوست داری دلیل نشونت بدم جیگر

 60. کتاب شریف شبهای پیشاور مناظره جناب سلطان الواعضین شیرازی با ۱۰ عالم اهل تسنن با استفاده از منابع خود اهل سنت و بهت و تسلیم این علما از براهین و قوت نظر ایشان.
  جناب قابل قابل این حرفها نیست که دلیل بیاورد یا تکذیب کند .مسئله روشن است.

 61. سلام اقای قابل
  شما در فریمان هستید؟
  آیا جلسه درسی هم برگزار میکنید که بتونیم استفاده کنیم؟

 62. سلام
  اللهم فک کل اسیر….

 63. اقای قابل الان که شما زندان هستید ما برای شما دعا میکنیم.
  نام بزرگانی مثل شما در تاریخ ماندگار خواهند شد.
  همانند بزرگان دینتان که همیشه در فشار و بند و زنجیر و مبارزه با تیرگی و ظلم بودند.

 64. احمد قابل انسانی آزاده و وظیفه شناس است. او از استادش آیت الله العظمی منتظری(قدس سره) درس عمل به وظیفه در هر شرایطی را فرا گرفته است. اگر سخنی گفته و یا مطلبی نوشته است از سر درد و احساس وظیفه بوده است، نه از سر دشمنی با شخصی خاص و نه طمع به دنیا. برای احمد که به گواهی استادش یک مجتهد مسلم بود و  یک دوره کامل کتابهای حدیثی را مطالعه و یادداشت برداری کرده بود، سیره عملی معصومین(ع) در بیان حقیقت و نصیحت و خیرخواهی برای حاکمان، الگو بود و آن را یک وظیفه ومسئولیت می دانست. او همواره و از سر دلسوزی به بحث و گفتگو می پرداخت. هیچ جلسه ای نبود که احمد در آن حضور داشته باشد و از مسایل روز و مشکلات و راه حل‌ها سخن به میان نیاید. همانطور که نامه های سر گشاده نوشت، نامه های سر بسته هم نوشت که به آن‌ها توجهی نشد!

 65. تا عشق هست زندگی باید کرد

 66. چه نوروز به باور ایرانیان کهن ، روز آسودن خدای از آفرینش جهان باشد
  یا به اندیشه ای اسطوره ای ، حاصل سرور ناشی از تماشای پرواز گردونه جمشیدشاه در آسمان ،
  چه روز اعتدال بهاری باشد
  یا رسیدن خورشید به برج حمل ،
  چه نوروز ۸۹ در پی سال پرماجرای ۸۸ بیاید
  چه در پی جشن آخرین چهارشنبه سال
  به هر حال
  روزی است که برای اولین بار ، بیش از ایرانیان یا پارسی زبانان مقیم گستره ایران آریایی جشن گرفته می‌شود.
  در هنگامه ای که جهانیان NOWRUZ را به رسمیت شناخته اند و همگام با مردمان پارس به شادی فرا رسیدن آئینی باستانی خواهند پرداخت .
  من نیز با افتخار این روز را همراه با بهترین آرزوها برای ، سلامتی و توفیق ، شادی و شادکامی‌ها در کنار خانواده محترمتان تبریک می‌گویم و امیدوارم که سال جدید نیز توفیق مروز وبلاگتان از طریق سیستم فیدخوانی را داشته باشم .
  یک بغل گل تقدیم شما باد .
  رامبد باران دوست . نوروز ۱۳۸۹
  Barandoust.blogfa.com

 67. خدایا .تورا به بزرگیت سوگند میدههم .کرامت انسانی مارا حفظ بفرما .و تمامی انسان های شریف (همچون جناب قابل ) را که دربند و اسارت هستند آزاد ففرما.عیدتان مبارک

 68. خدایا .تورا به بزرگیت سوگند میدههم .کرامت انسانی مارا حفظ بفرما .و تمامی انسان های شریف (همچون جناب قابل ) را که دربند و اسارت هستند آزاد ففرما.عیدتان مبارک

 69. آری حقیقت این است و یاران خدا جز زیبایی هیچ نمیبینند و به هر سو که مینگرند ذات پاک و زیبای آفریننده زیبایی را میبینند و هر سختی و شقاوت و ظلمی را در راه حقیقت زیبا به جان خریدارند  و  با حیات خویش الگویی برای زیبا زیستن برای انسانهای  سرزمینمان هستند .

 70. آری حقیقت این است و یاران خدا جز زیبایی هیچ نمیبینند و به هر سو که مینگرند ذات پاک و زیبای آفریننده زیبایی را میبینند و هر سختی و شقاوت و ظلمی را در راه حقیقت زیبا به جان خریدارند  و  با حیات خویش الگویی برای زیبا زیستن برای انسانهای  سرزمینمان هستند .

 71. میگویند رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند . جمیل ( زیبا ) یکی از برترین و زیباترین نامهای خداست پس آنان که زیبا میبینند ، به آن نقطه ای رسیده اند که جز خدا نمیبینند و ایمان آنچنان در دلشان مملو است که هیچ  زشتی و پلشتی آنان را به خود جلب نمیکند .

 72. زندان و شکنجه و تبعید  و هجرت ، ویژگی و شیوه زیست همه  یاران خداست و مردان خدا را از این فشارها باکی نیست ، مردانی چون احمد قابل که عمر شریف خود را صرف آموختن و آموزش شریعت عقلانی نموده اند و جلوه های زیبای پرستش و ایثار را آموخته و آموزش داده اند  اینگونه فشارها و سختی ها و رنجها و شکنجه ها را به جان میخرند و هنگامی که با آنان مواجه میشید  و از حالشان میپرسید  همچون زینب کبری شیر بیشه کربلا و زبان گویای شریعت الله پس از مصیبت عظمای کربلا : ما  رایت الا جمیلا  ( همانا جز زیبایی نمیبینم ) میگویند .

 73. میگویند رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند . جمیل ( زیبا ) یکی از برترین و زیباترین نامهای خداست پس آنان که زیبا میبینند ، به آن نقطه ای رسیده اند که جز خدا نمیبینند و ایمان آنچنان در دلشان مملو است که هیچ  زشتی و پلشتی آنان را به خود جلب نمیکند .

 74. زندان و شکنجه و تبعید  و هجرت ، ویژگی و شیوه زیست همه  یاران خداست و مردان خدا را از این فشارها باکی نیست ، مردانی چون احمد قابل که عمر شریف خود را صرف آموختن و آموزش شریعت عقلانی نموده اند و جلوه های زیبای پرستش و ایثار را آموخته و آموزش داده اند  اینگونه فشارها و سختی ها و رنجها و شکنجه ها را به جان میخرند و هنگامی که با آنان مواجه میشید  و از حالشان میپرسید  همچون زینب کبری شیر بیشه کربلا و زبان گویای شریعت الله پس از مصیبت عظمای کربلا : ما  رایت الا جمیلا  ( همانا جز زیبایی نمیبینم ) میگویند .

 75. سایت جدید هو۱۲۱

  http://www.hoo121.org

  لطفا اطلاع رسانی نمایید

 76. سلام پورتال اطلاع رسانی دکنر غلامرضااسدالهی نماینده محبوب تربت جام وتایباد افتتاح شد لطفا لینکش اضافه کنید وبه همشهریان اطلاع دهید:www.asadollahi.ir

 77. سلام پورتال اطلاع رسانی دکنر غلامرضااسدالهی نماینده محبوب تربت جام وتایباد افتتاح شد لطفا لینکش اضافه کنید وبه همشهریان اطلاع دهید:www.asadollahi.ir

 78. با سلام
  علی رغم اینکه میدونم الان در شرایطی نیستید که جواب بدین ولی حداقل کاریه که تو این شرایط از خداوند طلب صبر جمیل و ازادی همه زندانیان عقیده رو بخواهیم.اللهم فک کل اسیر
  نظر کن در احوال زندانیان        که شاید بود بی گنه در میان

 79. با سلام
  علی رغم اینکه میدونم الان در شرایطی نیستید که جواب بدین ولی حداقل کاریه که تو این شرایط از خداوند طلب صبر جمیل و ازادی همه زندانیان عقیده رو بخواهیم.اللهم فک کل اسیر
  نظر کن در احوال زندانیان        که شاید بود بی گنه در میان

 80. السلام علیکم استاد گرامی
  مطالبتان بسیار موزون و بجاست.
  موفقیت هر چه بیشتر شما را از درگاه الله واحو و احد خواستارمخداحافظ

 81. احمد قابلم انسان آزاده و وظیفه شناس .درود بر تو ای مقاوم
  درود بر تمام آزادی خواهانی چون تو
  به امید آزادیت که فکر نمی کنم الآن تو در زندان باشی که آنهایی که مخالف آزادیند اکنون در زندان تن خویش اسیرند

 82. احمد قابلم انسان آزاده و وظیفه شناس .درود بر تو ای مقاوم
  درود بر تمام آزادی خواهانی چون تو
  به امید آزادیت که فکر نمی کنم الآن تو در زندان باشی که آنهایی که مخالف آزادیند اکنون در زندان تن خویش اسیرند

 83. لطف کنید این مسئله راتبلیغ واعلام کنید،که مامجوزیک تجمع درکویرلوت رامیخواهیم تامشخص شودچه کسی درایران دراکثریت قراردارد،درکویرکه پادگان ومنطقه نظامی وجودنداردتااعلام کنیداحتمال حمله است،درثانی شماکه دراکثریت هستیدچه ترسی ازعده ای قلیل ودراقلیت مانده دارید؟کسانیکه مدعی هستیدآزادترین کشورهستیداین گوی واین میدان ،بسم الله

 84. لطف کنید این مسئله راتبلیغ واعلام کنید،که مامجوزیک تجمع درکویرلوت رامیخواهیم تامشخص شودچه کسی درایران دراکثریت قراردارد،درکویرکه پادگان ومنطقه نظامی وجودنداردتااعلام کنیداحتمال حمله است،درثانی شماکه دراکثریت هستیدچه ترسی ازعده ای قلیل ودراقلیت مانده دارید؟کسانیکه مدعی هستیدآزادترین کشورهستیداین گوی واین میدان ،بسم الله

 85. با سلام  و سلامتی
  احمد قابل عزیز ما منتظر ِ آزادی ات هستیم. ان شاءالله هر چه زود تر بیایی و وبلاگت را به روز کنی

 86. سلام استاد عزیز آقای قابل
  از نجف آباد یکی از همون جوان هاییکه تا صبح به سوالات مان پاسخ می دادی، همه سلام دارند و بعد از رحلت استاد این اولین خبر خوشحال کننده ای بود که شنیدیم، منظور م آزادی شما . دوستتان داریم.

 87. سلام استاد عزیز آقای قابل
  از نجف آباد یکی از همون جوان هاییکه تا صبح به سوالات مان پاسخ می دادی، همه سلام دارند و بعد از رحلت استاد این اولین خبر خوشحال کننده ای بود که شنیدیم، منظور م آزادی شما . دوستتان داریم.

 88. سلام استاد عزیز آقای قابل
  از نجف آباد یکی از همون جوان هاییکه تا صبح به سوالات مان پاسخ می دادی، همه سلام دارند و بعد از رحلت استاد این اولین خبر خوشحال کننده ای بود که شنیدیم، منظور م آزادی شما . دوستتان داریم.

 89. سلام استاد عزیز آقای قابل
  از نجف آباد یکی از همون جوان هاییکه تا صبح به سوالات مان پاسخ می دادی، همه سلام دارند و بعد از رحلت استاد این اولین خبر خوشحال کننده ای بود که شنیدیم، منظور م آزادی شما . دوستتان داریم.

 90. با سلام و ارزوی سلامتی جنابعالی درراه نشر تعالیم اسلام
  شنیدن خبر ازادی شما موجب مسرت شد. به امید ازادی همه زندانیان عقیده.

 91. با سلام و ارزوی سلامتی جنابعالی درراه نشر تعالیم اسلام
  شنیدن خبر ازادی شما موجب مسرت شد. به امید ازادی همه زندانیان عقیده.

 92.  با “الجامعه الفیضیه بقم” به روزم. ممنون

 93. با سلام خدمت بزرگترین مرد … مردی که استقامت را به زور و تزویر  و زر پرستی تزجیح داد … نمیدانید که از روزی که شما را … بگذریم … خیلی خوشخالم … به امید پیروزی حق بر باطل … به امید دیدار … آرزوی قلبی من سلامتی شما و دیگر یادگاران اصیل نهضت حق است … التماس دعا //… .

 94. با سلام خدمت بزرگترین مرد … مردی که استقامت را به زور و تزویر  و زر پرستی تزجیح داد … نمیدانید که از روزی که شما را … بگذریم … خیلی خوشخالم … به امید پیروزی حق بر باطل … به امید دیدار … آرزوی قلبی من سلامتی شما و دیگر یادگاران اصیل نهضت حق است … التماس دعا //… .

 95. جناب آقای احمد قابل آزادی را از بند باطل صفتان به شما تبریک میگویم …

  پدرم … این روزها وقتی میشنوم که هم سنگران تو از بند باطل رهایی میابند به یاد روزگار کودکی خودم و به یاد لحظات انتظار کشیدنم برای آزادیت میفتم … چه اجابتی … پدرم این سنگر بدون تو … چه کنم که حتی برای یک لحظه هم که شده خوابت را نمیبینم تا از تو سؤال کنم که چرا این زندان هر روز بزرگتر میشود  …/؟

  به امید پیروزی حق بر باطل

  این شعر که سروده مرحوم پدرم محمد حسن ظریف جلالی است

  را تقدیم میکنم به همه ی حقیقت جویان راه خدا …

  حکومتی که نباشد زعذل و دین مٌلهم/ سزاست آنکه به سستی گراید و به عدم

  چو اختناق و ستبداد حاکمیت یافت/نبرد ظالم و مظلوم می شود مٌبرم

  به کشوری که نباشند مردمش آزاد/ بنای بردگی خلق می شود مٌحکم

  به مردمی که پذیرند ظلم و استبداد/ روا بود که رود لحظه لحظه جور و ستم

  ستمکشان به جهان غالباً ستمکارند/ چرا که نزد ستمگر کنند قامت خم

  خراب خانه تزویر و زور و زر گردد/ کز این سه گشته جهان همچو مَحبس مٌظلم

  طریق حق و حقیقت بود بسی روشن/ و لیک زین سه شده بهر مردمان مٌبهم

  کجاست آنکه جهان را کند ز عدل

 96. حکومتی که نباشد زعذل و دین مٌلهم/ سزاست آنکه به سستی گراید و به عدم

  چو اختناق و ستبداد حاکمیت یافت/نبرد ظالم و مظلوم می شود مٌبرم

  به کشوری که نباشند مردمش آزاد/ بنای بردگی خلق می شود مٌحکم

  به مردمی که پذیرند ظلم و استبداد/ روا بود که رود لحظه لحظه جور و ستم

  ستمکشان به جهان غالباً ستمکارند/ چرا که نزد ستمگر کنند قامت خم

  خراب خانه تزویر و زور و زر گردد/ کز این سه گشته جهان همچو مَحبس مٌظلم

  طریق حق و حقیقت بود بسی روشن/ و لیک زین سه شده بهر مردمان مٌبهم

  کجاست آنکه جهان را کند ز عدل آباد/ بساط شرک وستمکارگی زند بر هم

  خوشا کسی که بحق انتظار او دارد/ که انتظار فرج می برد ز مؤمن غم

  ولی أمر همه مسلمین عالم اوست/ نه هر کسی که به نا حق زند ز ایمان دم

  غمین مباش تو((مسلم))که عاقبت به جهان      

                                           امام عصر (عج) و ولی خدا زند پرچم

 97. دست حق بهمراهت
  خدا پشتو پناه حق گویان است.

 98. دست حق بهمراهت
  خدا پشتو پناه حق گویان است.