خلاصه ی از «شرح دعای مکارم الأخلاق» بخش (۲)

۷- تردیدی نیست که برخی از افراد در پاره‌ای از مسائل دچار «جهل مرکب» می‌شوند و نام آن را «یقین» می‌گذارند. گرچه در صورت «قصوری بودن جهل» این گروه، از مسئولیت‌های کیفری رویکرد خود «مبرّا» شمرده می‌شوند (و در برابر جهل ناشی از تقصیر، همچنان مسئولیت تقصیرات خود را خواهند داشت) ولی عالمان را در …

پرسش و پاسخ

با سلام خدمت جناب آقای قابل ۱)اولا باید توجه کرد که در ساحت گزاره های علمی (به معنای science ) اگر در موارد اختلافی به عنوان مثال ۵ رویکرد ابطال نشده و تقویت شده مختلف برای حل یک مساله یا گرفتن یک تصمیم در مجامع علمی وجود دارد که هر ۵ رویکرد “هم تراز” هستند …