روش فقهی و اصولی مرحوم آیة الله صالحی نجف آبادی

به نام خدای رحمان و رحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر، و ما بدّلوا تبدیلا. هرگاه سخن از روش های فقهی و اصولی به میان می آید، رویکردهای اخیر حوزه های علمیه (در سده های ۱۰ تا ۱۴ هجری) و سیطره ی نگرش فقهی …

ارتداد (بخش پایانی)

ادامه ی مطلب قبل …..  ۸- آقای مهدی خلجی در جای دیگری از مقاله ی « نگرش فقهی، تاریخ‌مندی و اجتهاد در اصول  » نوشته است ؛ «  آقای قابل، کمابیش رأی استادشان آیت الله حسین‌علی منتظری را بازگو کرده‌اند. آیت الله منتظری در رساله توضیح المسائل، ذیل فصل ارتداد آورده‌اند: “حکم ارتداد درمورد کسی …

ارتداد (بخش هفتم)

اکنون به برخی ابهامات و پرسش های جناب آقای مهدی خلجی ، می پردازم ؛ ۱- ایشان در مقاله ی « نگرش فقهی، تاریخ‌مندی و اجتهاد در اصول  » نوشته است ؛ «  در هیچ کجا ی تاریخ فقه ، ارتداد به از دین برگشتن هوس‌بازانه و از دین برگشتن محققانه تقسیم نشده است » …