ارتداد (بخش چهارم)

 ۴/۴- نظریه ی رایج در بحث ارتداد ، اقدام به « تسامحی آشکار » در تعیین مفهوم ارتداد کرده است . نتیجه ی چنین رویکردی « توسعه ی غیر منطقی مفهوم ارتداد » بوده و عملا منجر به « خروج حکم ارتداد از نسخه ی فطری و عقلانی » شده است .عدم تفکیک بین « …

ارتداد (بخش سوم)

  ۳/۴- در متن روایات مربوط به « ارتداد » ، سه واژه ی کلیدی ؛ « کفر » ، « جحد » و « شک » مورد تأکید قرار گرفته است (الکافی – الشیخ الکلینی – ج ۶ – ص ۱۷۴ ؛ « کل مسلم بین مسلمین ارتد عن الاسلام وجحد رسول الله صلى الله …