تفسیر موضوعی قرآن بخش (۲۰) حقوق زنان و آیات مرتبط با آن

به نام خدا با توجه به پرسش های بسیاری از دوستان در مورد آیاتی که برداشت های عمومی از آن ها ، نوعی از بی عدالتی در مورد زنان را تداعی کرده و می کند ، تلاش می کنم تا بررسی و برداشت خود از آیات مورد نظر را به دوستان ارائه کنم . انتظار …

بیم و امید های دینداری خلاصه ی سخنرانی روز عاشورا در تهران ۱۰بهمن ماه ۱۳۸۵

ای نام تو بهــــترین سرآغاز // رحمـــان یگانه ی سبب ساز وی خالق بی بدیل هستــی// کـــو را نـــبود قرین و انبــــاز ما را نـــــــبود به محضرت ره // جز آن که ز مـهر کرده ای باز لطفی کن و جلوه ای ز نورت // بر جمع اسیر خود بیـــــانداز  امام حسین بن علی (ع) …