تفسیر موضوعی قرآن بخش (۱۰) جایگاه انسان در هستی (شُرَکای انسان)

۱- انسان موجودی است ؛ شریف ، با کرامت ، با اراده و اختیار ، دارای عقل و شعور نسبت به کلیات و جزئیات ، عالم به بسیاری از مسائل عالم طبیعت ، توانا نسبت به رشد و کمال علمی و معنوی و … ۲- نواقص و ناتوانی های آدمی نیز جزئی از حقایق وجود …

تفسیر موضوعی قرآن بخش (۹) جایگاه انسان در هستی (انسان، امانت دار الهی)

ث ) دلیل دیگری که شدیدا مورد تأکید موافقان نظریه ی رایج است ، مفاد آیه ی ۷۲ سوره ی احزاب است ؛ « إنّا عرضنا الأمانة علی السّماوات و الأرض و الجبال ، فأبین أن یحملنها و أشفقن منها ، و حملها الإنسان ، إنّه کان ظلوما جهولا » . بحث در چند و …

سخنرانی در حسینیه ی ارشاد (۱۳۸۵ شب عاشوراء – بخش۲) لزوم بازنگری و بازخوانی اندیشه و تاریخ شریعت

برگردیم به اصل مهم « لزوم بازنگری و بازخوانی اندیشه و تاریخ شریعت » و در پایان سخن ، تأکید مجددی بر این امر راهگشا و مؤثر داشته باشیم . مشکل اساسی ما ، بسنده کردن اکثریت جامعه به « دین داری تقلیدی و غیر محققانه » است . تنگ حوصلگی های ناشی از تنبلی …

سخنرانی در حسینیه ی ارشاد (۱۳۸۵/شب عاشوراء – بخش ۱)

 با توجه به اتفاقی که در شب ۲۳ رمضان افتاده بود و از سخنــرانی ام در حسینیه ی ارشاد  جلوگیری کردند ، متن زیر را برای شب عاشورا ، پیش از حضور در حسینیه ، آماده کردم و خلاصه ی آن را نیز همــــراه خود بردم . توفیق حاصل شد و بخش های عمده را در سخنـرانی خود مطرح …

پاسخ به یک پرسش فقهی – خمس

با توجه به مفاد اخبار تحلیل خمس در « مناکح ، متاجر و مساکن » چند نکته را مبتنی بر برداشت شخصی خود از مبحث «خمس»  به اطلاع می رسانم ؛ ۱- تمامی هزینه هایی که فرد مکلف برای ازدواج خود هزینه می کند ( در حد متعارف و متوسط جامعه ای که در آن …