پاسخ به یک سئوال از حق زن و شوهر

با توجه به اینکه هدف اصلی از ازدواج زن ومرد ، رفع نیازهای جنسی و تولید مثل است ، و هریک از این دو مورد ، حق و مسئولیت مشترک زن و مرد است ، هیچکدام از آنان نمی توانند کاری کنند که مزاحم حق دیگری باشد . تحصیل یا خروج از منزل ، اگر بهانه ای برای فرار از مسئولیت باشد ، مجاز نیست و اگر بر اساس برنامه ای طبیعی و عرفی باشد ، هیچکس حق ممانعت از آن را ندارد .

ملاک تشخیص طبیعی بودن و یا بهانه جویی کردن ، عرف عقلای جامعه است این مطلب در قرآن کریم بارها تکرار شده است و امر وجوبی آن در قرآن عبارت است از  ؛ عاشروهن بالمعروف ( نساء / ۱۹ ) .

پیش از این نیز در همین وبلاگ و در پاسخ به برخی پرسش ها و مطالبی که مستقلا در مورد زنان و حقوق آنان منتشر کرده ام ، تصریح شده بود که ؛ تنها حقی که مرد نسبت به زن دارد ، حق تمکین است . اگر عرف عقلای جامعه ، خروج از منزل برای تحصیل یا دیدار با بستگان و خویشان و … را مانع حق تمکین نداند ( که در شرائط طبیعی نمی داند ) شوهر نمی تواند مانع همسر خویش گردد . یعنی حق ممانعت از رفتار های عرفی را ( عقلا و نقلا ) ندارد و هرگونه ممانعتی از سوی وی ، ظلم محسوب شده و قطعا حرام شرعی است

فریمان …………………………….. ۱۳ / ۸ / ۱۳۸۵    

یک نظر برای این مطلب

  1. سلام آقای قابل.

    این عرف عقلای جامعه محکی بس گنگ است و در چارچوب طرح شما به استبداد اکثریت می انجامد. اگر عرف اکثریت عقلای جامعه ( که لابد می تواند برخاسته از عقلانیت زنان و مردان آن جامعه باشد) آن قدر منحط باشد که ساده ترین حقوق و آزادی های زنان را به رسمیت نشناسد آن وقت چه کار می شود کرد؟