تفسیر موضوعی قرآن بخش (۲) انسان در مجموعه ی هستی

۱- هر موجودی را با خصوصیات و امتیازاتش از سایر موجودات می توان شناخت . آدرس و نشانی انسان را در این محیط پر ازدحام موجودات ، چگونه می توان به دست آورد ؟ چه خصوصیات و امتیازاتی دارد ؟ و …  ۲- تردیدی نیست که نظریات رایج ، مبتنی بر « انسان محوری » …

خلاصه ی تفسیر موضوعی قرآن (۱)

مقدمه ؛  تفسیر قرآن ، مسأله ای مبتنی بر چند پیشفرض است ؛ ۱- پذیرش وجود خدا . ۲- پذیرش نبوت و پیامبری . ۳- پذیرش پیامبری محمد بن عبدالله (ص) . ۴- پذیرش وحیانی بودن متن مکتوب قرآن . و شاید برخی پیشفرض های دیگر . الف ) با توجه به اینکه پیامبر خدا …

پاسخ به یک سئوال از حق زن و شوهر

با توجه به اینکه هدف اصلی از ازدواج زن ومرد ، رفع نیازهای جنسی و تولید مثل است ، و هریک از این دو مورد ، حق و مسئولیت مشترک زن و مرد است ، هیچکدام از آنان نمی توانند کاری کنند که مزاحم حق دیگری باشد . تحصیل یا خروج از منزل ، اگر …