پرسش های برخی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تهران

…..  ۱- در توضیح رابطه ی عقل و وحی ، گفته می شود ؛ « کل ما حکم به الشرع حکم به العقل و کل ما حکم به العقل حکم به الشرع » و رابطه ی دوطرفه بین عقل و  وحی برقرار می سازند . سئوال ما این است که ؛ آیا وحی ، صرفا …

حق جدایی از همسر ( طلاق ، خلع و مباراة ) بخش پایانی

…..   ۸- در بحث مباراة ، که زن و شوهر متقاضی جدایی از یکدیگر اند ، روایت موثقه ای وجود دارد که صریحا می گوید ؛ « از امام صادق (ع) پرسیدم : مباراة چگونه است ؟ امام پاسخ داد : زنی از شوهر خود مالی را طلبکار است ، خواه مهریه اش باشد و …