حق جدایی از همسر ( طلاق ، خلع و مباراة ) بخش (۳)

….. مستندات رویکرد موافق  مدافعان مقدمه ی دوم ( اقدام زن به خلع ، برای تحقق جدایی کفایت می کند ) ادعا می کنند که از مجموعه ی روایات شیعی در این خصوص ، چیزی جز مفاد مقدمه ی دوم ، اثبات نمی گردد . آنان می گویند : در برخی روایات ، تصریح شده است …

حق جدایی از همسر ( طلاق ، خلع و مباراة ) بخش (۲)

…..  مقدمه ی دوم ؛ اقدام زن به خلع ، برای تحقق جدایی کفایت می کند          پیش از ورود به بحث ، توجه به این نکته لازم است که ؛ « فقیهانی که صرفنظر از نقل روایات ، به تفسیر اخبار و استدلال فقهی و افتاء شخصی پرداخته اند ( ظاهرا ، تمامی فقهای …

حق جدایی از همسر ( طلاق ، خلع و مباراة ) بخش (۱)

مقدمه  پرداختن به مسائل فقهی در عصر حاضر ، واکنشهای مختلفی را در پی داشته و دارد . برخی شدیدا به انکار آن پرداخته و قرن بیست و یکم را شایسته ی بهره گیری از قوانین کهن ۱۴۰۰ ساله ، نمی دانند . آنان آشکارا خودرا رها از قید فقه می دانند و اتکای به …

برتری مردان و زدن زنان ، آری یا خیر ؟ ( بخش پایانی )

ث ) رویکرد دیگری که در برخی روایات نقل شده و مورد توجه اکثر فقهاء نیز قرار گرفته است ، به تمسخر گرفتن « فرهنگ نامطلوب زدن زن » است که با عباراتی چون ؛ « اگر می خواهید زنان را بزنید ، با چوب مسواک یا مشابه آن بزنید » نقل گردیده است ( …

برتری مردان و زدن زنان ، آری یا خیر ؟ ( بخش ۲ )

…. ۴- با توجه به عقلانی بودن « قاعده ی تسلط بر مال » ( الناس مسلطون علی اموالهم ) ، منطقی خواهد بود که « مدیریت هزینه » را به مالک اموال بسپارند و چون در زندگی مشترک ، مسئولیت تأمین تمامی هزینه ها بر عهده ی مرد قرار داده شده است ، سپردن …