سخنرانی در عاشورا / ۱۳۸۱ اصفهان – بخش ۳

اکنون وارد جریان تاریخ بعد از معاویه می شویم که آنرازیاد شنیده اید . هنگامی که معاویه از دنیا می رود  اولین تصمیم گیری او در رابطه باحسین بن علی (ع) « گرفتن بیعت یا جان حسین » است . حسین بن علی هنگامی که کنار قبر پیغمبر با عبدالله بن زبیر نشستهاست ( همان …

سخنرانی در عاشورا / ۱۳۸۱ اصفهان – بخش ۲

بحث دیگر اینکه خشونت و رحمت صرفا یک بحث نظری نیست و فقط جنبه ی تئوریک ندارد ، بلکه در برخی از جهات ، بر میگردد به خویو خصلت مردم که بخشی از آن ، خارج از اختیار انسانها و بدون اراده ی آن ها در دورن وجود شان جای گرفته است . شما بچه …

سخنرانی در عاشورا / ۱۳۸۱ اصفهان – بخش ۱

بسم الله الرحمن الرحیم . الحمد لله ، والصلوة علی رسول الله و علی آله و اصحابه. عن الحسین (ع): فمن قبلنی بقبول الحقفالله اولی بالحق و من رد علیّ  هذا اصبر حتی یحکم الله بیننا بالحق و هو خیر الحاکمین . آنچه که عرضه می دارم نتیجه پژوهشیاست که مدتهاست راجع به قیام حسین بن علی …

ارتداد ( ۷ )

کدام شرک ؟ یکی از عناوین مورد توجه در بحث ارتداد ،  عنوان « شرک » است . شرک را به عنوان یکی از موجبات ارتداد معرفی کرده اند . تعریفی که از شرک در متون نقلی ( قرآن و روایات ) ارائه شده ، مصادیق گوناگونی را در بر می گیرد . به همین …