ثابت و متغیر در احکام شریعت محمدی (بخش دوم و پایانی )

 امضائی بودن احکام شریعت  نکته ی مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد ، بحث « امضائی بودن احکام شرعی » است . تردیدی در اصل این مسأله بین مسلمین نیست که اکثر احکام اسلام ، احکامی امضائی اند اگر تردیدی باشد ، در کمیت و کیفیت آن است . اکثر فقهای شیعه تصریح کرده اند …

ثابت و متغیر در احکام شریعت محمدی ( بخش نخست)

پرسش از ثابت و متغیر در شرایع الهی ، مربوط به بخش حکمت عملی است و عمدتا راهکارهای عملی الزامی را در بر می گیرد که در بخش « فقه و حقوق » به آن پرداخته می شود . در احکام شریعت محمدی ، نیز این دوگانه ی ثابت و متغیر به ثبت رسیده است …

زمان برگزاری نمازهای پنج گانه

به نام خدا در پاسخ به پرسش های متعدد ، در مورد « اوقات نمازهای واجب یومیه » و رویکرد فقهای شیعه  ، به اطلاع می رسانم ؛ ۱- بر اساس روایات معتبره ، جز در مواردی معدود ، پیامبر گرامی اسلام (ص) نمازهای پنج گانه را در پنج نوبت مجزا اقامه می کرد . ائمه …