ارتداد (۶)

 بحث ارتداد را چند سال پیش مورد پژوهش قرار دادم . متن آن پژوهش را در یادداشت هایی جمع آوری کردم که سال گذشته با خود به تاجیکستان بردم . در آن دیار سرسبز و با طراوت اندکی به متن پیشین افزودم و آن را در معرض انتشار ( در وبلاگ ) قرار دادم . …

در مورد روابط دختران و پسران و نیاز های جنسی

۱- پیش از این در مطالب مربوط به « عقل و شرع » و برخی پاسخ های پیشین ، توضیحاتی در خصوص روابط مشروع بین دختر و پسر ( قبل از ازدواج دائم ) ارائه شد . اکنون نیز چند مطلب را به اطلاع می رسانم ؛  الف ) در جوامعی که فرهنگ عمومی و …

حق محوری (۳) بخش پایانی

 به نام خداوند جان و خرد …  حق محوری در حقوق تشریعی  مجموعه ی حقوق تشریعی ، در بخش احکام شریعت گردآوری شده که از آن با نام « فقه » یاد می شود و علمی است که متکفل « استنباط احکام شریعت ، مبتنی بر دلایل اطمینان آور عقلی و نقلی» است .  پیش …