ارتداد ( ۱ )

بحث ارتداد ، از مباحث فقهی مهم در این زمان است . بحث تخصصی فقهی برای مخاطب عمومی ، ملال آور است و طرح غیر تخصصی این بحث ، ارزش علمی لازم برای اهل تحقیق را فراهم نمی آورد . جمع بین ملازمات علمی و رعایت حال مخاطب عمومی ، کاری دشوار است که صاحب …

حکم ارث در شریعت اسلامی و علل تفاوت سهم زن و مرد

… و اما پاسخ پرسش شما در مورد حکم ارث در شریعت اسلامی و علل تفاوت سهم زن و مرد ؛    الف ) اولین حکم ارث در اسلام ، مبتنی بر « عقد اخوت » بود . قراردادی که در سنت عرب قبل از اسلام نیز وجود داشت و پس از هجرت رسول الله …