فقه ، کارکردها و قابلیتها (۳) حجیّت سیره عقلاء

پاسخ به این پرسش باقی می ماند که « آیا راهکار عرفی بشر امروز برتر از راهکارهای مورد تایید شرع است؟ » . پاسخ به این پرسش را می توان این گونه بیان کرد؛ « اگر شریعت محمدی(ص) بدون توجه به توانایی بشر و خصوصاً میزان درک و فهم بشر عصر جاهلیت و آغاز دوره اسلامی، …

فقه ، کارکردها و قابلیتها (۲) تقیه

یکی از مسائل اساسی شریعت محمدی (ص) که اساس آن در فقه شیعه بسیار محکم است، بحث «تقیه» است که در متن قرآن با عبارت « الاّ ان تتّقوا منهم تقاة (آل عمران/۲۸)- مگر آن که از ایشان به گونه ای تقیه کنید » به آن تصریح شده و مضمون آن در آیات دیگر نیز آمده …

فقه ، کارکردها و قابلیتها (۱)

با شکل گیری قانون اساسی  در جنبش مشروطه خواهی  مردم ایران و لزوم تدوین قوانین کیفری، مدنی و حقوقی در ایران، فقه شیعه به مثابه منبع اصلی قوانین کشور، مورد توجه بیشتری قرار گرفت. پیش از آن، تنها به عنوان دستورالعمل هایی فردی مورد توجه متدینان  بود و عمدتا از دیدگاه  ایمانی، به فتاوی مراجع نگریسته می شد. اکنون …

درمورد عقل و شرع ۲

به نام خدا ۱- منطقةالفراغ عقل؛ جایی است که عقل مشترک بشری، نسبت به گزینه های موجود یا محتمل، هیچگونه گرایش یگانه و مستقل مثبت یا منفی ندارد و طبیعتا نسبت به آنها « بی تفاوت » است.   مثلا دراین موارد که ؛ برای آینده ی زندگی چه شغلی انتخاب کنیم ،با چه کسی …