پاسخ به مقاله ی از جهان بسته به کیهان بی کران

… شاید وقتی دیگر   به نام آن که جان را فکرت آموخت     گرچه درباره ی عقل و عقلانیت مورد نظر در ترکیب « عقل وشرع » و « شریعت عقلانی » در پاسخ های پیشین ، کم وبیش توضیح داده شد ولی باز هم مورد نقد و پرسش مجدد قرار گرفته و …

درباره ی عقل و شرع ( در سه بخش ) بخش پایانی

- در بند ششم نوشته اند ؛ «  اصالتِ اباحه‌ی عقلی جایی به کار می‌آید که نصی نباشد، اما با این همه نصِ که خلافِ دستاوردهای بشرِ مدرن حکم می‌کند، از این فرضِ «عقلانی» چه کاری ساخته است؟ بر این پایه، اصلِ اباحه‌ی عقلی، یک پیش‌فرض یا محکِ تفسیری نیست، بل‌که جایی مشروعیت می‌یابد که …

در باره ی عقل و شرع ( در سه بخش ) ۲

۳- در بند سوم نوشته اند ؛ « مراد از «اجماعیاتِ عقلانی» یا«عقلانیتِ مشترک» ناروشن است … شاید مرادِ او از این اصطلاح، مبانی معرفتی بنیان‌گذارِ تجدد باشد؛ یعنی آموزه‌هایی که هرچند در دامنه و سرشتِ آن‌ها بحث و جدل شود، ما را به تصور پیش از تجدد از معرفت برنمی‌گرداند. در این صورت هم …

درباره ی عقل و شرع ( در سه بخش ) ۱

پاسخ « فقه وبن بست های آن »   به نام خداوند جان آفرین / حکیم سخن در زبان آفرین     هرکس نوشته ی « عقل وشرع » را خوانده و توضیحات ، نقد ها ، پاسخ ها و حتی نظریات دیگران در سایت ها یا وبلاگ های مختلفی که به این مطلب توجه …

پاسخی به نقدها

 به نام خدای رحمان ورحیم روزی که نوشته ی عقل وشرع را منتشر می کردم ، نه مرا گمان آن بود که رسانه ای با مخاطبان بسیار چون « بی بی سی » از آن مطلع می شود و نه امید و آرزوی انتشار از آن طریق را داشتم. من متن آن نوشتار را برای …