در مورد عقل و شرع ۱

به نام خدا درمورد نسبت عقل وشرع،پرسشهای گوناگونی مطرح شده که مهمترین آن « تبیین عقلانیت مورد نظر درمقوله ی عقل وشرع » است.   پیش از این درسخنرانیها ، پرسش وپاسخهای شفاهی وکتبی و برخی مقالات و یادداشت های منتشر شده در نشریات گوناگون، به بیان مقصود خویش از عقل وعقلانیت پرداخته ام  که …

عقل و شرع

به نام خدای رحمان ورحیم درچند ماهی که از تولد وبلاگ « شریعت عقلانی » می گذرد ومطالب مختلف کلامی وفقهی در چشم انداز مراجعه کنندگان قرار گرفته است،بیشترین اظهار نظرها وپرسش ها درباره ی ترکیب « عقل وشرع » وچند وچون نسبت آنها بوده است.حتی برخی اظهار کرده بودند که ؛ بهتر است نام …

پاسخ به پرسش ها – نماز و …

به نام خدا خانم …،سلام بر شما.   با توجه به ضعف من در فهم زبان انگلیسی، برداشتم از نامه و پرسش های شما به قرار زیر بود؛ ۱- درجایی که مکان یا زمان مناسب برای خواندن نماز وجود ندارد و شرایط اجتماعی به گونه ای است که نمی توان به اقامه ی نماز پرداخت(مثل …

پاسخ به پرسش ها

به نام خدا جناب آقای … ، سلام بر شما.   ۱- درمورد قاعده ی ملازمه(کل ما حکم به العقل،حکم به الشرع وکل ماحکم به الشرع،حکم به العقل) معتقدم که پایه ی اصلی این قاعده ، محور بودن حکم عقل برای شرع است. همان محوریتی که سبب می شود تا آیات قرآن را بر اساس …

پاسخ به پرسش ها – همجنس گرایی

به نام خدا جناب آقای …،سلام بر شما. درپاسخ به پرسش شما،به اطلاع می رسانم؛ ۱- مســـأله ی « گرایش طبیعی درصد اندکی از آدمیان به همجنس » که بــرخی از روان شــناسان از آن به عنوان « واقعیتی غیر قابل انکار » یاد می کنند ، پیش از آنکه به اظــهار نظر شرعی متشرعان …